Skræddersyet virksomhedsprojekt

I kan søge om støtte til virksomhedsprojekter, der har som overordnet mål at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og give et kompetenceløft ud over den grundlæggende faglighed, som virksomheden selv er ansvarlig for. Det kan f.eks. være i relation til digitalisering og forandringsparathed.

Søg støtte til virksomhedsprojekt

Retningslinjer

.

1.

Husk dialogen med jeres faglige repræsentant

Før I indsender en virksomhedsansøgning, er det vigtigt, at I har været i dialog med jeres faglige repræsentant og fået accept af ansøgningen.

2.

Vær konkret, når I begrunder projektets overordnede formål

Når I beskriver formålet, skal I begrunde med et fremtidsorienteret og fagligt perspektiv. I bør f.eks. beskrive, hvorfor projektet er vigtigt, hvilke kompetencer jeres medarbejder bør udvikle, og hvordan undervisningen skal være tilrettelagt.

3.

Praktiske oplysninger

Det er vigtigt, at I tydeliggør, hvem kurset vedrører, og hvor mange medarbejdere der skal deltage på kurset.
F.eks. ”Vores målgruppe er IT-konsulenter” eller ”Kurset er for 130 deltagere". Der skal anføres start - og sluttidspunkt for virksomhedsprojekter.


Hvilke virksomhedsprojekter får støtte?

Virksomhedsprojekter skal i særlig grad understøtte den kompetenceudvikling, som medarbejderne får brug for i fremtiden, fx ved at styrke medarbejdernes forståelse for digitalisering, forandringsparathed og mindset i forhold til udvikling af kompetencer.

Det er helt centralt, at projektet fremmer udvikling af kompetencer, der ligger ud over det arbejde, som medarbejderne udfører i dag. Det vil sige, at vi ikke støtter den grundlæggende faglighed, som virksomheden selv er ansvarlig for, f.eks. rød/gul/grøn certificering, kundepleje, salgstræning, networking m.m.

Vi har tidligere godkendt virksomhedsprojekter, der har fokuseret på:

• Digitalisering

• Digital transformation

• Mindset for kompetenceudvikling og arbejdsliv

• Agile arbejdsmetoder

• Omstillingsparathed

• Mindset for forandring

• Innovative lærings- og arbejdskompetencer

Retningslinjer for virksomhedsprojekter er ændret pr. 1. april 2018.


Hvordan behandler vi ansøgninger?

Virksomheden søger via vores online ansøgningsskema.

Vi modtager og behandler ansøgningerne ud fra de kriterier, vi har beskrevet herover, dvs. at virksomhedsprojektet skal udvikle kompetencer, der ligger ud over medarbejdernes nuværende arbejde. Hvis vi mangler oplysninger, kontakter vores sekretariat virksomheden.

Når vi behandler ansøgningerne, sker det i samarbejde mellem vores sekretariat og FA.

Vi giver virksomheden besked, når vi har behandlet en ansøgning. Godkendes projektet udbetales midlerne til virksomheden herefter.

Hvis sekretariatet og FA er uenige om, hvorvidt et projekt skal godkendes eller ej, behandler vi ansøgningen på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvor begge parter deltager.

 

Inspiration til virksomhedsprojekter

Det Gode Liv

Lån & Spar har arbejdet med at udvikle og støtte medarbejdernes mindset og evne til at tage ansvar for eget liv, valg og beslutninger i forhold til egen karriere.

Læs mere og ansøg

Prosci’s Change Management certificering

Projektet formål er at understøtter og opretholde forandringsparathed blandt ledere, forandringsskabere og medarbejdere.

Læs mere og ansøg

Visual Thinking

En virksomhed har arbejdet med at visualisere medarbejdernes idéer. Ved at visualisere øgede de medarbejdernes personlige gennemslagskraft og forenede IT og forretning

Læs mere og ansøg

Personlig udvikling med fokus på balanceret performance

Nykredit Bank har arbejdet med at styrke medarbejdernes selvindsigt og bevidsthed om deres udviklingsområder.

Læs mere og ansøg