Skræddersyet virksomhedsprojekt

I kan søge om støtte til virksomhedsprojekter, der har som overordnet mål at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og give et kompetenceløft ud over den grundlæggende faglighed, som virksomheden selv er ansvarlig for. Det kan f.eks. være i relation til digitalisering og forandringsparathed.

Søg støtte til virksomhedsprojekt

Retningslinjer

.

1.

Husk dialogen med din faglige repræsentant

Før I indsender en virksomhedsansøgning, er det vigtigt, at I har været i dialog med jeres faglige repræsentant og fået accept af ansøgningen.

2.

Vær konkret, når I begrunder projektets overordnede formål

Når I beskriver formålet, skal I begrunde med et fremtidsorienteret og fagligt perspektiv. I bør f.eks. beskrive, hvorfor projektet er vigtigt, hvilke kompetencer jeres medarbejder bør udvikle, og hvordan undervisningen skal være tilrettelagt.

3.

Praktiske oplysninger

Det er vigtigt, at I tydeliggør, hvem kurset vedrører, og hvor mange medarbejdere der skal deltage på kurset.
F.eks. ”Vores målgruppe er IT-konsulenter” eller ”Kurset er for 130 deltagere". Der skal anføres start - og sluttidspunkt for virksomhedsprojekter.

Hvilke virksomhedsprojekter får støtte?

Virksomhedsprojekter skal i særlig grad understøtte kompetenceudvikling, som en given medarbejdergruppe får brug for i fremtiden, og som dermed rækker udover de grundlæggende færdigheder, som medarbejderne i dag har brug for i deres jobfunktion. Det kan f.eks. være aktiviteter, der retter sig mod at styrke medarbejdernes forståelse af digitalisering, forandringsparathed samt mindset i forhold til kompetenceudvikling og eget ansvar herfor. Det er vigtigt, at virksomhedsprojektet understøtter et kompe-tenceløft ud over den grundlæggende faglighed som virksomheden selv er ansvarlig for, f.eks. rød, gul, grøn certificering.

Finanskompetencepuljen har tidligere godkendt virksomhedsprojekter med disse temaer:

• Digitalisering

• Digital transformation

• Mindset for kompetenceudvikling, forandring og arbejdsliv

• Agile arbejdsmetoder

• Omstillingsparathed

• Mindset for forandring

• Innovative lærings- og arbejdskompetencer


Finanskompetencepuljen har tidligere afvist virksomhedsprojekter med disse temaer:

• Kundepleje

• Salgstræning

• Networking

• Basale kommunikationsfærdigheder

Retningslinjer for virksomhedsprojekter er ændret pr. 1. april 2018.


Hvordan behandler vi ansøgninger?

Virksomheden søger via vores online ansøgningsskema.

Der gennemføres en individuel sagsbehandling af alle virksomhedsprojekter, hvor der både ses på målgruppen og de kompetencer, som projektet ønsker at bidrage til udvikling af. Det er helt centralt, at projektet fremmer kompetenceudvikling, som ligger udover det arbejde, som medarbejderne varetager i dag. Hvis vi mangler oplysninger om projektet, kontakter vores sekretariat virksomheden.

Når vi behandler ansøgningerne, sker det i samarbejde mellem vores sekretariat og FA.

Vi giver virksomheden besked, når vi har behandlet en ansøgning. Godkendes projektet udbetales midlerne til virksomheden herefter.

Hvis sekretariatet og FA er uenige om, hvorvidt et projekt skal godkendes eller ej, behandler vi ansøgningen på det næstkommende bestyrelsesmøde, hvor begge parter deltager.

 

Inspiration til virksomhedsprojekter

Det Gode Liv

Lån & Spar har arbejdet med at udvikle og støtte medarbejdernes mindset og evne til at tage ansvar for eget liv, valg og beslutninger i forhold til egen karriere.

Læs mere og ansøg

Prosci’s Change Management certificering

Projektet formål er at understøtter og opretholde forandringsparathed blandt ledere, forandringsskabere og medarbejdere.

Læs mere og ansøg

Visual Thinking

En virksomhed har arbejdet med at visualisere medarbejdernes idéer. Ved at visualisere øgede de medarbejdernes personlige gennemslagskraft og forenede IT og forretning

Læs mere og ansøg

Personlig udvikling med fokus på balanceret performance

Nykredit Bank har arbejdet med at styrke medarbejdernes selvindsigt og bevidsthed om deres udviklingsområder.

Læs mere og ansøg