Virksomhedsprojekter

Søg støtte til projekter i jeres virksomhed, der har det overordnede mål at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling og give et kompetenceløft ud over den grundlæggende faglighed.

Kontakt Finanskompetencepuljens sekretariat for at høre, om jeres projektidé ligger inden for rammerne af, hvad der godkendes.

Ring til: 3296 4600 eller skriv en mail til: Finanskompetencepuljen@finansforbundet.dk

Start projektansøgning

Hvilke kompetencegivende temaer udløser støtte til et virksomhedsprojekt?

Formålet er at give virksomhederne muligheder for at sammensætte skræddersyede forløb til udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for rammerne, som er fastlagt af FA og Finansforbundet. Nedenstående er eksempler på områder der kan udløse støtte.

Digital Transformation

Fremtiden kalder på, at der konstant arbejdes med forståelse for og konkrete løsninger i forhold til, hvordan digitalisering, teknologier og forretningsudvikling hænger sammen. At kunne arbejde med områderne muliggør nye måder at agere på som virksomhed, skabe nye samarbejder og udvikle organisationen.

Mindset for kompetenceudvikling

At arbejde med mindset for kompetenceudvikling handler om at være proaktiv i forhold til, hvordan man selv og i samspil med virksomheden skaber kontinuerlig udvikling i sit arbejdsliv. Herved opnås employability, hvor man ved at kende sine kompetencer og kvalifikationer står stærkere i forhold til nye samfundsmæssige krav og forandringer.

Agile arbejdsmetoder

Ændringer i vores omgivelser påvirker i højere grad end tidligere virksomhedernes måde at drive virksomhed på og vores samarbejdsformer. Derfor er det vigtigt at have agile arbejdsmetoder i virksomheden, for hurtigt og smidigt at tilpasse sig udefrakommende forhold som fx digitalisering, nye krav og nye konkurrerende virksomheder.

Omstillingsparathed

Vores omgivelser er konstant foranderlige, og det er vigtigt at kunne omstille sig hertil, da de er et vilkår i vores arbejdsliv. Et fokus på omstillingsparathed handler i høj grad om at klæde medarbejderne og ledelsen på til at omstille sig forandringerne og arbejde aktivt med dem.

Innovative lærings- og arbejdskompetencer

Nye samfundsmæssige forandringer stiller flere krav til nye lærings – og arbejdsformer, der handler om hvordan man lærer og samarbejder med hinanden. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne og ledelsen tilegner sig nye innovative lærings – og arbejdskompetencer, der tilpasses forandringerne.

Procedure for ansøgning

I bør kontakte Finanskompetencepuljens sekretariat, inden I begynder at skrive jeres ansøgning. Så kan I med det samme få afklaret, om jeres idé ligger inden for rammerne af de tematikker og retningslinjer, der gælder for Finanskompetencepuljen.

Ring til: 3296 4600 eller skriv en mail til: Finanskompetencepulje@finansforbundet.dk.

Jeres projekt skal udvikle medarbejdernes kompetencer der ligger udover deres grundlæggende faglighed. Fx vil der ikke kunne udløses støtte til projekter der omhandler investering for investeringsrådgiverne. Projektet må altså ikke understøtte kompetencer som forventes i arbejdsfunktionen.

Jeres virksomhed kan få udbetalt op til det beløb, som jeres virksomhed har indbetalt i alt pr. år. pr. ansat og der er mulighed for delfinansiering. Forplejning og transport finansieres ikke samt gennemførte og igangværende projekter.

Kontakt Finanskompetencepuljen for at høre, hvad I har til rådighed.

Jeres faglige repræsentant skal altid involveres i ansøgningsprocessen for at I kan få godkendt jeres projekt.

Jeres faglige repræsentant kan eksempelvis være den øverste tillidsrepræsentant eller et kredsbestyrelsesmedlem. Er I i tvivl så tag kontakt til jeres kreds eller Finanskompetencepuljens sekretariat.

Involver gerne jeres faglig repræsentant tidligt i processen.

Når I er klar til at ansøge, skal I indtaste relevante oplysninger som målgruppe, budget og opstartsdato. Ansøgningen skal senest sendes to måneder før opstart.