Personlig udvikling med fokus på balanceret performance

Formål med projektet

Nykredit Bank ønsker med projektet at styrke deltagernes selvindsigt og bevidsthed om deres udviklingsområder. Målgruppen er udvalgte unge talentfulde medarbejdere, der alle har udvist gode resultater og har potentiale til at udvikle sig - og dermed besætte en tungere stilling over tid. Projektet omfatter 15 medarbejdere fra hele Nykredits koncern.

Hvilke kompetencer tilføres den enkelte medarbejder og organisationen?

For at sikre et godt fundament for personlig indsigt, starter projektet med at både deltagere og deres ledere, gennemgår en Hogan-assessment. (Hogan-assessment er en personlighedstest fortrinsvis til executives, ledere og specialister. Testen fokuserer på, hvordan man opnår resultater og er derudover en evaluering af omdømme og ledelseskraft, hvilket betyder, at testen giver input til, hvordan andre oplever den testede person i arbejdsmæssige sammenhænge.) På den måde tilegner deltagerne og deres leder sig et fælles begrebsapparat, som forudsætning for det videre forløb. Mere konkret bliver både deltager og deres leder, bevidst om, hvordan de sandsynligvis bliver opfattet i en arbejdskontekst. De vil få indblik i deres styrker og udfordringer – samt indsigt i, hvad der er oplagte udviklingsområder for dem hver især. Derudover vil deltagerne få et teoretisk fundament, som ikke er jobspecifikt og derfor kan bruges, uanset hvilket job deltagerne besidder.

Udfordring – hvorfor er projektet nødvendigt?

Deltagerne klædes på til at kunne balancere deres performans over tid, og bliver i stand til at opnå et positivt og udviklende arbejdsliv, uden at risikerer at brænde ud. Derudover vil deltagerne være i stand til at indgå i excellente teamsammenhæng - og samtidig få skærpet deres sans for teamdynamikker og håndtering af ydre pres, hvilket vil styrke dem i deres fremtidige arbejdsliv.

Tilmelding