Find dit uddannelsesniveau

Finanskompetencepuljen udbyder kurser, der stiller krav til dit uddannelsesniveau og din erfaring.

Er du usikker på, hvilke kurser du kan søge med dit nuværende uddannelsesniveau og din erfaring, kan du finde hjælp i oversigten over uddannelsessystemet.

Oversigten viser, hvilke kursus du med dit nuværende uddannelsesniveau kan søge optagelse på. Har du fx en diplomuddannelse, kan du søge om optagelse på enkeltfag på masterniveau. Du skal her være særlig opmærksom på, om din uddannelse er adgangsgivende. Det undersøger du ved enten at se på adgangskravene for det gældende kursus eller ved at tage kontakt til studieadministrationen på uddannelsesinstitutionen.

Har du ikke en adgangsgivende uddannelse?

Er du uden formel uddannelse eller har du ikke den adgangsgivende uddannelse, kan din arbejdserfaring få betydning for optagelse.

Du kan gennem uddannelsesinstitutionerne blive realkompetencevurderet og få merit for din erfaring, hvis dine kompetencer modsvarer de formelle krav.

Eksempel 1:


Er du selvlært inden for dit arbejdsområde og uden formel uddannelse, har du mulighed for at blive realkompetencevurderet og få merit på baggrund af de erfaringer og de arbejdsopgaver, som du har udført gennem dit arbejdsliv. Hvis du eksempelvis er selvlært IT-programmør, har du mulighed for at søge optagelse inden for programmering på diplom –eller bachelorniveau, hvis du bliver godkendt merit ved en realkompetencevurdering ved uddannelsesinstitutionen.

Eksempel 2:


Er du bankuddannet på et erhvervsfagligt niveau, kan du søge om optagelse på HD1. Har du efter din bankuddannelse gennemført akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning kan du søge om optagelse på HD2. Har du gennemført akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, kan du søge om optagelse på diplomuddannelser, hvis dine erfaringsmæssige kompetencer modsvarer de formelle krav, som diplomuddannelsen kræver.

Uddannelsesinstitutionerne foretager realkompetencevurderingen af dine erfaringsmæssige kompetencer og beslutter, om du kan optages på kurset. Har du spørgsmål til realkompetencevurderingen og dine muligheder for optagelse, skal du henvende dig til uddannelsesinstitutionen for det pågældende kursus.