Mindset for fremtidens kompetenceudvikling

Formål med projektet 

Projektet er et projekt på tværs af pengeinstitutterne Broager Sparekasse og Totalbanken. Projektets overordnede mål er – i fællesskab – at gennemføre unikke virksomhedsforløb, der, med udgangspunkt i relevant og anerkendt forskning på området, skaber stærk, langtidsholdbar effekt og forankring af igangsatte læringsaktiviteter og arbejder med virksomhedens og medarbejdernes mindset for kompetenceudvikling.

Det handler helt konkret om at lade igangsatte forandringsprojekter danne udgangspunkt for en række sammenhængende indsatser, der tilsammen skal optimere såvel effektivere, som forankring af indsatserne. Samtidig (og primært) arbejdes med virksomhedernes fælles forståelse, sprog og handlinger i forhold til kompetenceudvikling, læring, forankring og kultur.

Projektet tager udgangspunkt i hverdagslæring i medarbejdernes egne praksisser og formålet er i høj grad at fremme de små skridt resultater.

Se kort film om projektet

Hvilke kompetencer tilføres den enkelte medarbejder og organisationen?

Forløbet træner såvel den individuelle, den fælles og den organisatoriske læringsmuskel. Deltagernes udfordres på deres mindset for hvad læring og kompetenceudvikling også er. Der arbejdes med hverdagens læring og hvordan vi med enkle greb får mere lærende møder, højner udbyttet af alle læringsaktiviteter – også de uformelle i hverdagen, styrker videndeling både i det nære og det tværfaglige og bruger eksperimenternes tilgang til at evaluere mere og bedre og derigennem kontinuerligt forbedre vores processer – både de mellemmenneskelige og de mere formidlingstekniske.

Det handler om at give individet og derigennem organisationen stærkere kompetencer til at agere i en omskiftelig og hurtig tid. At lære at lære – omlære – aflære og genlære er fremtidens vigtigste kompetence, og at skabe en kultur hvor alle udviser nysgerrighed og motivation for at udvikle sig selv og virksomheden er forløbets vigtigste output.

Udfordring – hvorfor er projektet nødvendigt?

Med stadig stigende hastighed og omstillingsbehov i den danske finansielle sektor, stiger behovet for kompetenceudvikling og størst mulig læringseffekt - herunder forankring af igangsatte aktiviteter. Det stiller krav til både individets og den organisatoriske læringsstruktur og -kultur.

At besidde stærke strukturer i forhold til kompetenceudvikling/læring, videndeling og udvikling får trivsel og performance til at gå hånd i hånd. Det fremmer både organisationernes konkurrenceevne og effektivitet og medarbejdernes mening og engagement (og derigennem trivsel). At arbejde med mindset for kompetenceudvikling er derfor ikke en spareøvelse, men en investering i fremtiden – og den langsigtede konkurrenceevne.

Dagene hvor én lang uddannelse var nok til at sikre et godt langt arbejdsliv er ovre. Vi må til stadighed videreuddanne og videreudvikle os, og flere foretager radikale skift i deres arbejdsopgaver flere gange gennem karrieren. Derfor er evne og vilje til at lære at lære – nylære, genlære og aflære – fremtidens vigtigste kompetence.


Tilmelding