Søg støtte til virksomhedsprojekt

Projektoplysninger

Begrund projektets overordnede formål med et fremtidsorienteret og fagligt perspektiv. Du kan f.eks. beskrive, hvorfor projektet er vigtigt, hvilke kompetencer jeres medarbejdere bør udvikle, og hvordan undervisningen er tilrettelagt.

Giv en kort beskrivelse af hvordan I vil evaluere projektet.

Tydeliggør hvem projektet vedrører, og hvor mange medarbejdere, der skal deltage i projektet.

Forsøg så vidt muligt at specificere budget og udviklingsomkostninger. Transportudgifter og forplejning skal fremgå særskilt.

Virksomhedsoplysninger

Kontaktperson

Faglig repræsentant

Bankoplysninger

Hvor skal vi sende tilskuddet?
Vælger du ikke at udfylde bankoplysninger bliver du kontaktet af puljesekretariatet på et senere tidspunkt.