Spørgsmål og svar

For medarbejdere

Hvem kan søge Finanskompetencepuljen?


Hvem kan søge Finanskompetencepuljen?

Du kan søge Finanskompetencepuljen, hvis du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem Finans Danmark (tidligere FA) og Finansforbundet og har en månedsløn lavere end 79.950 kr. (pr. 1. juli 2023) med tillæg af værdien af overenskomstens særlige ferietillæg, overenskomstbestemte feriedage, omsorgsdage og arbejdsgivers pensionsbidrag. Det betyder at din ”rene” månedsløn skal være under 79.950 kr.. De nævnte elementer kan nemlig enten fremgå af din kontrakt som et tillæg til din løn eller som en ret til at afholde omsorgsdage, 6. ferieuge, at få indbetalt pensionsbidrag samt særligt ferietillæg.

Hvis du fratræder din nuværende stilling, så skal kurset være påbegyndt inden din sidste ansættelsesdag.

Skal jeg være medlem af Finansforbundet?

Nej, det er ikke nødvendigt. Så længe du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet.

Kan deltidsansatte søge i samme omfang som andre?

Ja.

Kan ansatte i løntilskud, fleksjob eller seniorjob søge?

Ja.

Kan elever søge?

Ja.

Kan studerende søge?

Ja.

Kan jeg søge om uddannelse, hvis jeg pt. er ledig?

Nej. Hvis du bliver opsagt og fratræder din nuværende stilling, så skal kurset være påbegyndt inden din sidste ansættelsesdag - ellers bortfalder godkendelsen, da du skal være omfattet af overenskomsten for at kunne deltage på kurser via Finanskompetencepuljen.

Kan jeg søge om uddannelse, hvis jeg er pensionist?

Nej.

Kan jeg fortsætte min uddannelse, hvis jeg går på efterløn eller pension?

Ja.

Kan flere personer søge sammen?

Hvis flere kollegaer ønsker at deltage i samme kursus, kan I søge om finansiering til et virksomhedskursus, hvor underviserne kommer ud til jeres virksomhed.

Hvad dækker Finanskompetencepuljen?

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til transport og evt. ophold?

Nej.

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til forplejning?

Finanskompetencepuljen dækker som udgangspunkt ikke udgifter til forplejning. I den information, du modtager fra uddannelsesstedet, vil det fremgå, om forplejning er inkluderet.

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til materialer?

Ja, lærebøger er inkluderet. Enten får du bøger tilsendt fra uddannelsesstedet - eller du køber selv bøgerne og sender fakturaen til Finanskompetencepuljen - husk at påføre dit kontonummer.

Betaler Finanskompetencepuljen for den tid, jeg bruger på kurset?

Nej.

Hvilke kurser kan jeg som medarbejder søge?

Hvad kan jeg søge til?

Du kan søge om at deltage på de kurser, som Finanskompetencepuljen udbyder.

Kan jeg søge om penge til en uddannelse, der ikke er omfattet af Finanskompetencepuljen?

Nej.


Kan jeg komme med forslag til kurser, som Finanskompetencepuljen kan dække?

Ja, du kan sende et forslag via linket ”Send dit kursusforslag” nederst på hjemmesiden.

Hvilke kurser støtter Finanskompetencepuljen?

Bestyrelsen for Finanskompetencepuljen beslutter retningslinjerne for, hvilke kurser der udbydes via puljen. Fælles for kurserne er, at de skal medvirke til relevant jobfaglig og personlig kompetenceudvikling, der ligger ud over den jobfunktion, medarbejderen har i dag.  

Hvor ofte kan jeg søge individuelle kurser?

Hvor ofte kan jeg søge?

Du kan søge op til to kurser om året dog ikke mere end 15 ECTS-point på et år. Det maksimale antal af kurser gælder fra løbende år og ikke pr. kalenderår. Perioden starter fra ansøgningstidspunktet, og ansøgningen gælder i et år.

Hvornår kan jeg søge?

Det vil fremgå på oversigten over de enkelte kurser, hvornår der er deadline for ansøgning om deltagelse i kurset.

Hvad er ansøgningsprocessen for individuelle kurser?

Hvad sker der, når jeg har søgt om optagelse på et kursus?

Finanskompetencepuljen behandler din ansøgning, og informationen videregives til den uddannelsesinstitution, hvor du ønsker at uddanne dig.

Uddannelsesinstitutionen tager derefter kontakt til dig og sørger for, at du får de relevante praktiske informationer.

Vi foretager løbende stikprøvekontrol af godkendte ansøgninger for at sikre, at midlerne i Finanskompetencepuljen bliver fordelt retsligt.

Hvor hurtigt går det?

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind.

Hvornår hører jeg noget?

Ansøgeren får pr. mail en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget hos Finanskompetencepuljen.

Hvor lang tid går der, før jeg hører fra uddannelsesinstitutionen?

Det vil være forskelligt fra kursus til kursus, hvornår du får en tilbagemelding fra uddannelsesinstitutionen, da Finanskompetencepuljen samarbejder med en række forskellige uddannelsesinstitutioner.

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at deltage i kurset?

Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset, du har søgt om, skal du hurtigst muligt give Finanskompetencepuljen og uddannelsesinstitutionen besked, så vi kan annullere din plads. Såfremt du annullerer uden for uddannelsesinstitutionens annulleringsbetingelser, bruger du et kursusforsøg.

Hvad sker der, hvis jeg ikke gennemfører eller ikke består et uddannelsesforløb?

Vi har en forventning om, at du gennemfører kurset, du får betalt gennem Finanskompetencepuljen. Vi noterer ikke, hvorvidt du består eller ikke består dit uddannelsesforløb, men vi forventer, at du deltager aktivt og gør dit bedste for at bestå kurset.

Kan jeg fortsætte mit kursus, hvis jeg har opsagt min stilling?

Ja, du har mulighed for at fortsætte dit kursus i opsigelsesperioden. Hvis kurset rækker ind i en evt. ledighedsperiode, beder vi dig kontakte din a-kasse for yderligere information.

Kan jeg fortsætte mit kursus, hvis jeg bliver afskediget?

Ja, du kan fortsætte dit kursus i fritstillings– og opsigelsesperioden.

Hvad skal jeg overveje inden jeg søger?

Skal min leder involveres i min ansøgning til kurset?

Læring foregår mest optimalt, når der er sammenhæng mellem kursus og dagligt arbejde. Derfor opfordres du til at gå i dialog med din leder, inden du søger et kursus.

Skal min leder godkende min kursus-ansøgning?

Der er et krav om, at du går i dialog med din leder forud for din ansøgning om kursus via Finanskompetencepuljen. Din leder skal dog ikke godkende din ansøgning.

Betaler min arbejdsgiver for den tid, jeg anvender på uddannelse gennem Finanskompetencepuljen?

Du kan – i dialogen med din leder forud for din ansøgning om kursus - aftale, om din arbejdsgiver vil betale den tid, du anvender på kursus. Din arbejdsplads er dog ikke forpligtet til at betale den tid, som du anvender på kurset.

Kan jeg deltage i et andet kursus på min arbejdsplads, hvis jeg deltager i et kursus gennem Finanskompetencepuljen?

Ja. Kurset er et supplement til de uddannelsestilbud, som din arbejdsplads i øvrigt tilbyder. Derfor er din deltagelse på kurset gennem Finanskompetencepuljen uafhængig af den uddannelse, du deltager i på din arbejdsplads.

Kan jeg henvise til kursusmulighederne i Finanskompetencepuljen, når jeg har min udviklingssamtale med min leder?

Ja, det er en god idé at gøre din leder opmærksom på de kurser, du har mulighed for at deltage i via Finanskompetencepuljen.

Skal min tillidsrepræsentant involveres i min ansøgning om kursus?

Nej. Du behøver ikke at involvere din tillidsrepræsentant i din ansøgning om kursus. Du er dog velkommen til at søge information og sparring om uddannelsesmulighederne hos din tillidsrepræsentant eller hos Finansforbundet.

For virksomheder

Hvem kan søge Finanskompetencepuljen?

Hvem kan søge Finanskompetencepuljen?

I kan søge Finanskompetencepuljen, hvis jeres virksomhed er omfattet af overenskomsten mellem FA og Finansforbundet.

Kan deltidsansatte deltage i et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt?

Ja.

Kan ansatte i løntilskud, fleksjob eller seniorjob deltage i et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt?

Ja.

Kan elever deltage i et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt?

Ja.

Kan studerende deltage i et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt?

Ja.


Hvad kan virksomheder søge støtte til?

Kan en virksomhed søge om midler til kurser? 

Alle virksomheder kan søge om støtte til at afvikle individuelle kurser som virksomhedskurser.

Kan et virksomhedskursus afholdes i virksomheden? 

Ja. Hvis dette kan aftales med kursusudbyderen.  

Kan en virksomhed søge til kompetenceudviklingsprojekter i virksomheden? 

Ja, virksomheder har mulighed for at søge midler til gennemførelse af kompetenceudviklingsprojekter. Disse søges som virksomhedsprojekter. 

Hvor mange midler kan en virksomhed søge i støtte til virksomhedsprojekter?

En virksomhed kan søge om støtte til virksomhedsprojekter og få udbetalt op til det beløb, som virksomheden indbetaler pr. år. pr. medarbejder. Virksomheden indbetaler pr. år 250 kr. pr. medarbejder til virksomhedsprojekter.

Hvad dækker Finanskompetencepuljen?

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til transport og evt. ophold?

Nej.

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til forplejning?

Finanskompetencepuljen dækker ikke udgifter til forplejning. 

Dækker Finanskompetencepuljen udgifter til materialer?

Ja, lærebøger er inkluderet. Enten får du bøger tilsendt fra uddannelsesstedet - eller du køber selv bøgerne og sender fakturaen til Finanskompetencepuljen - husk at påføre jeres kontonummer. 

Hvad er ansøgningsprocessen for virksomhedskurser og virksomhedsprojekter?

Hvad er ansøgningsprocessen for virksomhedskurser?

For at ansøge om et virksomhedskursus, skal I selv kontakte kursusudbyderen om mulighederne og de praktiske og økonomiske forhold. Før I indsender en virksomhedsansøgning, er det desuden vigtigt, at I har været i dialog med jeres faglige repræsentant og fået accept af ansøgningen. Herefter kan I sende ansøgningen afsted.

Når Finanskompetencepuljen har modtaget jeres ansøgning behandles denne efter gældende retningslinjer. Disse er vedtaget af bestyrelsen. I bliver herefter kontaktet af sekretariatet for Finanskompetencepuljen.

Hvad er ansøgningsprocessen for virksomhedsprojekter? 

Når Finanskompetencepuljen har modtaget jeres ansøgning, behandles denne efter gældende retningslinjer. Disse er vedtaget af bestyrelsen. I bliver eventuelt kontaktet af sekretariatet for Finanskompetencepuljen, hvis der er yderligere spørgsmål.

Hvilke deadlines er der for ansøgninger?

Finanskompetencepuljen yder kun tilskud til kommende virksomhedskurser og virksomhedsprojekter. Deadline for ansøgning er forud for opstart.

Hvornår får vi svar på vores ansøgning? 

Alle ansøgninger behandles løbende, og I får svar hurtigst muligt.

Hvad er aflysningsbetingelserne for virksomheder?

Hvad er aflysningsbetingelserne for virksomhedskurser og virksomhedsprojekter? 

Aflysninger af virksomhedskurser og virksomhedsprojekter skal ske i henhold til den samarbejdende uddannelsesudbyders aflysningsbetingelser.


Hvad kan vi som virksomhed overveje, inden vi aflyser et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt? 

Inden I aflyser et virksomhedsprojekt eller virksomhedskursus, kan I rådgive jer hos uddannelsesudbyderen om eventuel udskydelse af forløbet til et senere tidspunkt.

Hvad sker der, hvis virksomheden aflyser senere end uddannelsesudbyderens aflysningsbetingelser? 

Finanskompetencepuljen finansierer ikke aflyste virksomhedsforløb. Aflyser I som virksomhed et virksomhedskursus eller virksomhedsprojekt senere end uddannelsesudbyderens aflysningsbetingelser, er den pågældende virksomhed forpligtet til at betale alle omkostninger forbundet hermed.

Hvad sker der, hvis virksomheden ikke opbruger udbetalte midler til virksomhedsprojekter?

Hvis virksomheden ikke opbruger udbetalte midler til et godkendt virksomhedsprojekt, skal disse midler tilbagebetales til Finanskompetencepuljen. Ved disse tilfælde tages kontakt til sekretariatet på telefon 32 96 46 00 eller på mail: finanskompetencepulje@finansforbundet.dk

Vi foretager løbende stikprøvekontrol af godkendte ansøgninger for at sikre, at midlerne i Finanskompetencepuljen bliver fordelt retsligt.