Det Gode Liv

Formål med projektet

Lån og Spar ønsker med projektet ”Det gode liv”, at være med til at støtte og udvikle deres medarbejderes evne til at tage ansvar for eget liv - og dermed blive i stand til at tage kvalificerede valg, fravalg og beslutninger. Derudover skal projektet udvikle medarbejderens mindset, i forhold til at tage ansvar for egen karriere, kompetenceudvikling og ikke mindst motivation, for på den måde at forblive employable i hele arbejdslivet. Projektet omfatter 20 medarbejdere blandt bankens ansatte.

Hvilke kompetencer tilføres den enkelte medarbejder og organisationen?

Projektets overordnede formål er, at tilføre Lån og Spars medarbejdere kompetencer, så de er i stand til at håndtere de forandringer hverdagens arbejdsliv byder på. Gennem kurset tilegner medarbejderne sig viden om stres, mistrivsel, kerneværdier og handlemuligheder. Ved deltagelse i projektet opnår den enkelte medarbejder større selvindsigt, viden om blandt andet positiv psykologi og arbejdspsykologi, for dermed at kunne agere i et omskifteligt arbejdsliv – til glæde for både virksomheden og medarbejderen.

Udfordring – hvorfor er projektet nødvendigt?

Arbejdsmarkedet har ændret sig, så der i dag er kortere ansættelser og en større fleksibilitet. Denne udvikling kræver, at medarbejdere holder fokus på balancen mellem privat- og arbejdsliv, er bevidst om egne styrker og svagheder, kan sætte grænser, så man som menneske bliver i stand til at performere hele livet. Formål med projektet

Tilmelding