Kursus for virksomheder

I den finansielle sektor kan I som virksomhed søge om støtte til et kursus afholdt for en større gruppe medarbejdere i samarbejde med eksterne undervisere

Grundet et stort pres på midlerne i Finanskompetencepuljen, har bestyrelsen besluttet at indføre nogle økonomiske begrænsninger i den hidtidige tildeling af midler fra puljen. Det betyder at det pr. 25. juni 2024 ikke længere vil være muligt at søge eller få godkendt virksomhedskurser. Det vil indtil videre være gældende indtil udgangen af 2024.

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder og find jeres virksomhedskursus.

 2. I dialog med den faglige repræsentant

  Gå i dialog med den faglige repræsentant om virksomhedskurset i forhold til dets værdi for jeres virksomhed.

 3. Tage kontakt til kursusudbyderen

  Tage kontakt til kursusudbyderen og høre om muligheden for at gennemføre et virksomhedskursus hos dem. Er det muligt af afholde virksomhedskurset, skal I skal bede kursusudbyderen om et budget for kursusforløbet, som I skal vedlægge i ansøgningen.

 4. Ansøg virksomhedskursus

  Ansøg virksomhedskurset via Finanskompetencepuljen. Husk at vedlægge budgettet og angive deltagerantal.

 5. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af Finanskompetencepuljen med svar på din ansøgning og praktisk info herom.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til to kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?