Visual Thinking

Formål med projektet

VP Securities A/S ønsker med projektet at udviklemedarbejderes evne til at beskrive og visualiserer løsninger. Visualisering er et nyttigt redskab, ikke mindst for medarbejdere med arbejdsopgaver, hvor præsentation og kommunikation indgår, men kan med fordel også benyttes af andre grupper medarbejdere. Projektet omfatter 12 medarbejdere fra forskellige afdelinger, hvor præsentation og kommunikation indgår som primær parameter.

Hvilke kompetencer tilføres den enkelte medarbejder og organisationen?

Projektet bibringer medarbejderne en fortrolighed med at skrive og tegne på tavler. Denne evne kan bruges effektivt, både i mødet med kunder og f.eks ved. præsentation af projekter.

Visualisering mindsker chancen for misforståelser og tilføre den enkelte medarbejder en øget personlig gennemslagskraft. Derudover kan visualisering med fordel bruges til at skabe bro mellem IT og forretning.

Udfordring – hvorfor er projektet nødvendigt?

I dagens Danmark foregår hovedparten af kommunikation og dokumentation skriftligt. Mange har store udfordringer med at formidle viden visuelt, det på trods af at visualisering er en effektiv og let forståelig måde at videregive viden. En virksomhed har arbejdet med at visualisere medarbejdernes idéer. Ved at visualisere øgede de medarbejdernes personlige gennemslagskraft og forenede IT og forretning

Tilmelding