Støtte til kompetenceudvikling i den finansielle sektor

Finanskompetencepuljen er din vej til efteruddannelse. Både du og din virksomhed kan søge om støtte til uddannelse og kompetenceudvikling.

Med løbende fokus på kompetenceudvikling er du og din virksomhed rustet til at kunne håndtere fremtidens udfordringer i den finansielle sektor.

Individuelle kurser

Som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner. Du kan søge op til tre kurser om året, dog max 15 ECTS point pr. løbende år.

Søg støtte til individuelle kurser

Virksomhedskurser

I den finansielle sektor kan I som virksomhed søge om støtte til et kursus i samarbejde med eksterne undervisere.

Søg støtte til virksomhedskurser

Virksomhedsprojekter

I kan som virksomhed i den finansielle sektor søge om støtte til et individuelt tilrettelagt kursus med eksterne undervisere. Det er en forudsætning, at virksomhedsprojektet sigter mod at højne jeres medarbejderes kompetencer.

Søg støtte til virksomhedsprojekter

Inspiration til virksomhedsprojekter

Det Gode Liv

Lån & Spar har arbejdet med at udvikle og støtte medarbejdernes mindset og evne til at tage ansvar for eget liv, valg og beslutninger i forhold til egen karriere.

Læs mere og ansøg

Visual Thinking

En virksomhed har arbejdet med at visualisere medarbejdernes idéer. Ved at visualisere øgede de medarbejdernes personlige gennemslagskraft og forenede IT og forretning

Læs mere og ansøg

Personlig udvikling med fokus på balanceret performance

Nykredit Bank har arbejdet med at styrke medarbejdernes selvindsigt og bevidsthed om deres udviklingsområder.

Læs mere og ansøg