Støtte til kompetenceudvikling i den finansielle sektor

Finanskompetencepuljen er din vej til efteruddannelse. Både du og din virksomhed kan søge om støtte til uddannelse og kompetenceudvikling.

Med løbende fokus på kompetenceudvikling er du og din virksomhed rustet til at kunne håndtere fremtidens udfordringer i den finansielle sektor.

Individuelle kurser

Som medarbejder i den finansielle sektor kan du søge støtte til kurser på uddannelsesinstitutioner. Du kan søge op til tre kurser om året, dog max 15 ECTS point pr. løbende år.

Søg støtte til individuelle kurser

Virksomhedskurser

I den finansielle sektor kan I som virksomhed søge om støtte til et kursus i samarbejde med eksterne undervisere.

Søg støtte til virksomhedskurser

Virksomhedsprojekter

I kan som virksomhed i den finansielle sektor søge om støtte til et individuelt tilrettelagt kursus med eksterne undervisere. Det er en forudsætning, at virksomhedsprojektet sigter mod at højne jeres medarbejderes kompetencer.

Søg støtte til virksomhedsprojekter

Kursuskategorier for individuelle ansøgere

Kommunikation og formidling

Kommunikative kompetencer

Med kurser inden for sprog, kommunikation og formidling er du klædt på til at kunne håndtere sprogbarriere og andre kommunikative udfordringer, som du møder i hverdagen.

Se kurser
IT, data og digitalisering

IT er vigtigere end nogensinde før

Med kurser inden for programmering, big data og digitalisering bliver du klædt på til at håndtere og udvikle fremtidens IT-løsninger.

Se kurser
Finansiering og rådgivning

Fremtidens finansiering

Med kurser inden for finansiering og rådgivning får du værktøjer til at sikre kvalitet i dit daglige arbejde og bliver rustet til at kunne håndtere fremtidens finansielle krav.

Se kurser
Organisation, ledelse og strategi

Organisatoriske forandringer

Med kurser inden for organisation, ledelse og strategi får du de teoretiske redskaber til at forstå og handle i konstant forandring.

Se kurser

Kursuskategorier for virksomheder

Kommunikation og formidling

Engelsk

Med et engelskkursus opkvalificeres medarbejdernes sprogkompetencer til at kunne forstå, samarbejde og begå sig en globaliseret verden.

Se kurser
IT, data og digitalisering

Digital Omstilling

Med kurset får medarbejderne de rette digitale kompetencer til at håndtere fremtidens digitale løsninger i den finansielle sektor.

Se kurser
Finansiering og rådgivning

Fra privat til erhverv

Kurset klæder medarbejderne på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen.

Se kurser
Organisation, ledelse og strategi

Forandringsledelse

Med kurset får medarbejderne en teoretisk og praktisk viden til at iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen.

Se kurser

Inspiration til virksomhedsprojekter

Det Gode Liv

Lån & Spar har arbejdet med at udvikle og støtte medarbejdernes mindset og evne til at tage ansvar for eget liv, valg og beslutninger i forhold til egen karriere.

Læs mere og ansøg

Visual Thinking

En virksomhed har arbejdet med at visualisere medarbejdernes idéer. Ved at visualisere øgede de medarbejdernes personlige gennemslagskraft og forenede IT og forretning

Læs mere og ansøg

Personlig udvikling med fokus på balanceret performance

Nykredit Bank har arbejdet med at styrke medarbejdernes selvindsigt og bevidsthed om deres udviklingsområder.

Læs mere og ansøg