Om Finanskompetencepuljen

DET HANDLER OM FREMTIDENS KOMPETENCER

Kompetenceudvikling er afgørende - både for den enkelte medarbejder og for virksomhederne i den finansielle sektor.

Det gælder specielt på det omskiftelige arbejdsmarked, hvor globaliseringens vinde konstant løfter kompetencekravene til nye højder, og hvor nye teknologiske landvindinger skaber muligheder, der for bare få år siden ville blive betegnet som luftkasteller.

Derfor har Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) med et stærkt, målrettet og unikt samarbejde oprettet Finanskompetencepuljen, som skal bidrage til, at den finansielle sektor forbliver konkurrencedygtig.

Ambitionen er at sikre sektorens ansatte og virksomheder de bedst mulige rammer for strategisk kompetenceudvikling via kurser og virksomhedsprojekter.

Formålet er at matche de finansielle virksomheder og medarbejdernes kompetenceudviklingsbehov gennem fokus på fremtidens arbejdsmarked og imødekomme både dagens og morgendagens fremtidige kompetencebehov.

Gennem et tæt samspil med uddannelsesinstitutionerne stimuleres en efterspørgselsdrevet udvikling af uddannelser med fokus på at højne fagligheden for den enkelte medarbejder og i virksomheden.

I dag tilbyder Finanskompetencepuljen en bred palette af kurser, der er skræddersyet til virksomhedernes kompetencekrav og de ansattes kompetencebehov.

Finanskompetencepuljen tilbyder kurser til alle de jobkategorier, der er dækket af overenskomsten mellem Finansforbundet og FA og samarbejder udelukkende med anerkendte uddannelsesinstitutioner – såvel offentlige som private.

Måske er det derfor, at vi oplever stor interesse for vores kurser fra både ansatte og virksomheder. Faktisk er interessen så stor, at vi har været nødsaget til at lægge et loft på, hvor mange kurser den enkelte medarbejder kan deltage i årligt. Grænsen er to kurser eller maksimalt 15 ECTS-point.

Samtidig har Finanskompetencepuljen en positiv tilgang i forhold til at understøtte virksomhedsprojekter. Disse skal proaktivt understøtte fremtidens kompetencekrav og sigte mod bl.a. at styrke medarbejdernes forståelse af digitalisering, forandringsparathed samt mindset i forhold til kompetenceudvikling og eget ansvar herfor.

Her på sitet kan du læse mere om de enkelte kurser, og hvordan I som virksomhed søger om virksomhedsprojekter og -kurser.