Organisation, ledelse og strategi

Med kurser inden for organisation, ledelse og strategi får du de teoretiske redskaber til at forstå og handle i konstant forandring.

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Agile Projekter

Vil du lære at lede agile projekter professionelt og effektivt? Så tilmeld dig dette modul og få indsigt i agile værktøjer og kompetencer i agil projektledelse. På modulet trænes du …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Agil Projektledelse

Kurset Agil Projektledelse dækker de grundlæggende elementer i at arbejde agilt og hvordan du kan bruge agile værktøjer, frameworks og adfærd i en projektsammenhæng. Kurset er designet til dig, der …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Rådgivning, Forretningsudvikling

Business og Forretningsstrategi

Kurset 'Business og forretningsstrategi' giver deltagerne et overblik over de vigtigste teoridannelser og mere praktiske indgangsvinkler til udvikling og implementering af strategi. Kurset er velegnet som styrkelse af rådgivernes baggrund …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/windows-GDl2tmIxixU-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Corporate Finance

Faget beskriver, hvorledes børsnoterede virksomheder kan bestemme deres kapitalomkostning og optimere deres finansiering og investering med udgangspunkt i aktiemarkedets værdiansættelse. De centrale begreber er balance, budget, frit cash flow, kapitalomkostning, …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/iccup-ZvxFiHuTc3Y-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Forretningsudvikling

Dataanalyse med Python

For at kunne tage datadrevne beslutninger skal man have en forståelse for, hvad muligheder i data er, hvilke spørgsmål man kan stille data, og hvilke data, man behøver for at …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation

Dataforståelse i et retsligt og etisk perspektiv

Kurset giver en forståelse af, hvad data er, og hvad der sker med data fra start til slut i en proces, hvor data starter fragmenteret i organisationen til data indgår …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Digital transformation

Den finansielle sektor i fremtiden

På kurset kommer du til at arbejde med de nyeste digitale og teknologiske tiltag. Du lærer at vurdere demografiske, regulatoriske og juridiske fremtidsudsigter i den finansielle sektor. Med den viden …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Innovation, Samarbejde og relationer

Design Thinking

På dette kursus vil du få en grundig indføring i, hvad Design Thinking er – men også hvad det ikke er. Du vil, gennem en kombination af teoretisk gennemgang med …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Projektledelse og -udvikling/windows-N1YOSWrXQJE-unsplash.jpg
Kommunikation, Ledelse

Det personlige lederskab og forandring

Du får et større indblik i, hvem du er som leder, og derved får du mulighed for at udvikle din egen identitet som leder. Gennem refleksion og kommunikation får du …

Forretningsudvikling, Digital transformation

DevOps Foundation

For organisationer, der arbejder med agil udvikling, er DevOps det naturlige næste skridt for at blive i stand til kontinuerligt at integrere, teste og idriftsætte ny og ændret produktfunktionalitet. På …

Forretningsudvikling, Digital transformation

DevOps Introduktion

Bliv introduceret til DevOps og få overblik over, hvad DevOps omfatter i form af principper, begreber, praksis, organisation, kultur og kontroller. Med de agile udviklingsmetoder er presset for at afkorte …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation

Digitale forretningsstrategier og modeller

Vil du udvikle din forretning og agere aktivt i den digitale tidsalder? Med indblik i den digitale transformation vil du kunne styrke dine kompetencer inden for digitale forretningsstrategier og - …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer

Digitalisering i praksis: Forretning, forandring og menneskers adfærd

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skaber forandring – særligt med …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/linkedin-sales-navigator-nQ9-H3-eEww-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Digital markedsføring

Formålet med kurset ’Digital markedsføring’ er at kvalificere dig til professionelt at føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet. Med kurset kan du: - implementere digitale markedsføringsaktiviteter og vurdere effekten …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jonathan-borba-BjNXpLGnJI0-unsplash.jpg
Digital transformation, Ledelse

Digitalt lederskab

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi …

Webudvikling, Digital transformation

E-handel

Skal du åbne en webshop og mangler du kompetencer inden for e-handel? Så tag fagmodulet i E-handel og bliv rustet til at skabe din egen løsning, som passer til din …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/linkedin-sales-navigator-nQ9-H3-eEww-unsplash.jpg
Ledelse

Forandringer - Ledelse og læreprocesser

I kurset 'Forandringer - ledelse og læreprocesser' vil den studerende stifte bekendtskab med teorier, analysemodeller og værktøjer, der kan anvendes til forståelse og ledelse af forandringer. Kurset vil fortrinsvis ”bevæge” …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Projektledelse og -udvikling/windows-N1YOSWrXQJE-unsplash.jpg
Ledelse

Forandringsledelse

Formålet med kurset 'forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Forandringsledelse og implementering

Implementering af it i organisationer er en udfordring. Udfordringerne handler især om forståelse og håndtering af de organisatoriske forandringer der er i spil. Kurset i forandringsledelse og implementering giver en …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/airfocus-v89zhr0iBFY-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation

Forretningsforståelse og digital strategi

Kurset 'Forretningsforståelse og digital strategi' lærer du om forretningsmodeller og deres tilknytning til virksomhedens digitale strategi. Vi arbejder med at udvælge metoder til analyse og processer i forhold til at …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-PVkvaQ7jy5E-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering

Med kurset ’Grafisk facilitering’ får du praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Softwareudvikling

Grundlæggende objektorienteret programmering

Dette modul er for dig, som ønsker en grundlæggende indføring i den objektorienterede tankegang. På kurset vil du undervejs opnå færdigheder inden for klasser, objekter, metoder, kontrolstrukturer, arv, polymorfi, interfaces, …

curated_images/individual/Samarbejde og relationer/Samarbejde og relationer/austin-distel-wD1LRb9OeEo-unsplash.jpg
Ledelse, Samarbejde og relationer

HRM og forandringsledelse

Kurset handler om kompetence- og organisationsudvikling. Dette inkluderer relevante temaer såsom HRM, kompetencer, eksekvering, effektivisering, performance management, magt og politik. Læringsmål: Viden - Den studerende skal have viden om teori …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/tomasz-frankowski-kBUfvkbFIoE-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Innovation i praksis

Med kurset i 'Innovation i praksis' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning. Med kurset kan du: - lede afgrænsede innovationsprojekter …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/pexels-ben-neale-380330.jpg
Projektledelse og -udvikling

IT-projektledelse

På dette diplomfag lærer du at lede mindre og mellemstore udviklings- og vedligeholdelsesprojekter og at tage ansvar for ledelsesopgaver i forbindelse med større projekter inden for IT. Når du har …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/christina-wocintechchat-com-Jp-X63-an8U-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

IT-Projektledelse

Du vil blive præsenteret for udviklingsmodeller og formaliserede beskrivelsesværktøjer, der sikrer at du opnår en helhedsforståelse for IT projektledelse. Du vil ligeledes få kendskab til rollefordeling og person-profiler i forbindelse …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Projektledelse og -udvikling/joseph-akbrud-3GX4PJ-qces-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

Forretningsudvikling

Kompetenceudvikling og forretningsudvikling

I dette forløb kommer du til at arbejde med din viden og forståelse for praksis og metoder inden for konceptudvikling. Du får indsigt i, hvordan man visualiserer koncepter og du …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Projektledelse og -udvikling

Konceptudvikling og forretningsmodeller

Med kurset ‘Konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne. Med kurset kan du: …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/tomasz-frankowski-kBUfvkbFIoE-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Projektledelse og -udvikling

Konceptudvikling til forretningsmodeller

Med kurset ‘Konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne. Med kurset kan du: …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Kursus i projektdeltagelse

Kurset i projektdeltagelse gør dig i stand til at deltage kompetent og professionelt i projektarbejde i din virksomhed. Du får viden og kompetencer til at arbejde med projektarbejdets forskellige faser …

Ledelse

Ledelse af bæredygtighed

På faget ledelse af bæredygtighed lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave og …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Innovation/christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Digital transformation, Ledelse

Ledelse af digital transformation

Faget er målrettet ledere, der har digitalisering som en ledelsesmæssig opgave. Det er også højrelevant for økonomiansvarlige eller andre ledere, der har digitalisering som en del af ledelsesopgaven. På 'ledelse …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/drew-beamer-Se7vVKzYxTI-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Ledelse af forandringsprojekter

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Søger du inspiration til netop dette, er kurset relevant for dig. Kurset klæder dig på til at drive forandringsprojekter i egen organisation. Du bliver …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unsplash.jpg
Ledelse

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Formålet med dette fag er at give dig redskaber til at kunne varetage ledelsen af medarbejderes og andre aktørers faglige udvikling i et relations kompetent arbejdsmiljø, der sikrer, at organisationens …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Ledelse i forhold til beslutningstagere

Faget beskæftiger sig med ledelse af analyse, design og udvikling i forbindelse med it-projekter og retter særlig opmærksomhed mod valg af egnet projektmodel og på ledelse i forhold til beslutningstagere …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser

Få redskaber til at designe, facilitere og lede; udviklingsprocesser, interaktioner, møder og dialoger. Beskrivelse Kurset giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe forløb og …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jonas-jacobsson-2xaF4TbjXT0-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Motivationsteori, præstations- og belønningsledelse

Fagets formål er at udforske den centrale ledelsesdisciplin præstationsledelse. Fokus er på organisationspsykologien i de forskellige motivationsteoretiske tilgange og de psykologiske processer der diskuteres i forbindelse med præstations- og belønningsledelse. …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Innovation/christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Neuropsykologi, ledelse, udvikling og innovation

Fremtidens arbejdsplads? Den er her allerede! Den stiller endnu højere krav til organisationer og menneskerne i dem. Indsigt i os mennesker er derfor blevet endnu vigtigere for individuel og organisatorisk …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Ledelse

Økonomistyring

Kursets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/windows-GDl2tmIxixU-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Økonomistyring i praksis

Kurset 'Økonomistyring i praksis' gør dig i stand til at få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Innovation

Organisationsforandring og innovation

Denne specialisering af HD (O) sigter på at styrke den studerendes forståelse for, skabelse og forholde sig til relevansen og hensigtsmæssigheden af organisationsforandring og innovation i den konkrete organisation. Organisationsforandring …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer

Organisation, udvikling og samskabelse

Gennem modulet du vil lære at identificere, analysere og vurdere organisatoriske ledelsesmæssige behov og udviklingsmodeller, og du vil opnå færdigheder til at kunne begrunde og vælge løsningsmodeller i forhold til …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Prince 2 Foundation

Målet med kurset 'Prince 2' er, at du får relevant viden til sikkert at styre et projekt. På kurset bliver du guidet gennem arbejdsgangene i et projekt og får en …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Procesfacilitering

Med kurset 'procesfacilitering' kan du skabe gode rammer for involvering og læring samt opretholde et engageret miljø hvor den enkelte deltager bidrager aktivt. Du lærer en række teknikker og metoder …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation

Proces og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder

Faget har fokus på teorier og fremgangsmåder til at analysere og planlægge forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer. Emner på faget er: - Teori om det …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/linkedin-sales-navigator-nQ9-H3-eEww-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Projektledelse

Med kurset 'Projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Innovation/airfocus-v89zhr0iBFY-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Projektledelse - HD

Kurset 'Projektledelse' giver de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for projektledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med styring og organisering af projekter, med særlig henblik …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/windows-GDl2tmIxixU-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Projektledelse - Metoder og værktøjer

Du vil blive introduceret til metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde, og du vil få kendskab til det teoretiske grundlag for at arbejde effektivt som projektleder. På modulet bliver du …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/michael-paredes-ywxTMNX1sdM-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Projektledelse og projektorganisation

På specialiseringen kommer du til at forstå fra både et teoretisk og praktisk perspektiv, hvad projekter overhovedet er. Du lærer om de forskellige projektformer og projektforståelser, der findes - og …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jukan-tateisi-bJhT_8nbUA0-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Projektledelse og projektstyring

- De studerende får en forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor projektledelse og projektstyring bl.a. ved at se på projektledelse og projektstyring ud fra et traditionelt rationelt perspektiv, …

Softwareudvikling, Digital transformation

Python programmering til datavidenskab

Kurset er en introduktion til programmering i Python med fokus på databehandling og -analyse. Kurset indeholder grundlæggende begreber fra programmering såsom datatyper, kontrolstrukturer, løkker, funktioner, objektorienteret programmering, pattern matching (regulære …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Agile arbejdsmetoder

SAFe for Teams

SAFe® for Teams (SP) Her læres de færdigheder, der skal til for at blive en aktiv del af et agilt team og samarbejde effektivt med andre teams. I løbet af …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Projektledelse og -udvikling/windows-N1YOSWrXQJE-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Agile arbejdsmetoder

SAFe Product Owner/Product Manager

SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM) Her udvikler du de færdigheder, der er nødvendige for at sikre værdiskabelsen i en Agile Release Train (ART) – og lærer om de aktiviteter, værktøjer …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Agile arbejdsmetoder

SAFe Scrum Master

SAFe® Scrum Master (SSM) I dette to-dages kursus, vil deltagerne få en forståelse af rollen som Scrum Master hvor der arbejdes med SAFe. I modsætning til traditionelle kurser, der fokuserer …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Med 'salgspsykologi og grundlæggende salg' får du, kompetencer til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og viden om, hvordan du tilpasser din egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Scrum Master Certified

Scrum Masteren hjælper hele Scrum teamet med at forstå og bruge Scrum til at skabe større værdi, produktivitet og til at tænke empirisk. Få den nødvendige viden og bliv certificeret …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg

Sikkerhed i it-Governance

På kurset 'Sikkerhed i I'T-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed. Med kurset kan du: - foretage risikovurdering …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/joseph-akbrud-3GX4PJ-qces-unsplash.jpg
Ledelse

Strategisk ledelse

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på. Den studerendes …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/brian-patrick-tagalog-_8hGFBxWD0A-unsplash.jpg
Ledelse

Strategisk ledelse og strategiprocesser

Kurset 'Strategisk ledelse og strategiprocesser' giver den studerende færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på. Med kurset …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Ledelse

Strategisk ledelse og virksomhedsudvikling

Læringsmål - Den studerende skal kunne tilrettelægge og gennemføre en aktionsforskningsbaseret undersøgelse af en relevant empirisk problemstilling inden for fagområdet i en værtsorganisation - Den studerende skal kunne samarbejde med …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/michael-dziedzic-nbW-kaz2BlE-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital transformation

Systemudvikling

Kurset 'Systemudvikling' kvalificerer dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Turn Around

Kurset 'Turn Around' giver de studerende viden om metoder og processer i en Turn Around. Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/pexels-ben-neale-380330.jpg
Innovation, Samarbejde og relationer

Tværfagligt samarbejde og innovationsprocesser

Innovation er ikke noget, man gør alene. Al erfaring og teori viser, at et bredt udvalg af kompetencer og input skaber de bedste resultater. Men hvordan får man i praksis …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/michael-dziedzic-nbW-kaz2BlE-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation

Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality

Kurset "Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality" kvalificerer dig til at anvende mønstre, skabeloner og arkitekturer i udvikling af Virtual Reality og Augmented Reality. Med faget får du viden om …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Videregående sikkerhed i it-governance

På kurset 'Videregående sikkerhed i IT-governance' lærer du om security governance og organisation. Du lærer at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen. Og du får forståelse for, …