Organisation, ledelse og strategi

Med kurser inden for organisation, ledelse og strategi får du de teoretiske redskaber til at forstå og handle i konstant forandring.

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Agile Projekter

Vil du lære at lede agile projekter professionelt og effektivt? Så tilmeld dig dette modul og få indsigt i agile værktøjer og kompetencer i agil projektledelse. På modulet trænes du …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Rådgivning, Forretningsudvikling

Business og Forretningsstrategi

Kurset 'Business og forretningsstrategi' giver deltagerne et overblik over de vigtigste teoridannelser og mere praktiske indgangsvinkler til udvikling og implementering af strategi. Kurset er velegnet som styrkelse af rådgivernes baggrund …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/windows-GDl2tmIxixU-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Corporate Finance

Dette kursus giver en generel indføring i, hvordan en privat børsnoteret erhvervsvirksomhed kan tilrettelægge sin finansiering. Kurset beskriver, hvorledes børsnoterede virksomheder kan bestemme deres kapitalomkostning og optimere deres finansiering og …

Digital transformation

Dataanalyse

Mange problemstillinger og beslutninger i private og offentlige organisationer er karakteriseret ved usikkerhed og risiko. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed kræves således kendskab til og anvendelse af …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/pexels-cottonbro-3206145.jpg
AI og Machine Learning, Rådgivning, Digital kommunikation og marketing, Digital transformation

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne benytter stadig flere digitale platforme, hvor …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Digital transformation

Den finansielle sektor i fremtiden

På kurset kommer du til at arbejde med de nyeste digitale og teknologiske tiltag. Du lærer at vurdere demografiske, regulatoriske og juridiske fremtidsudsigter i den finansielle sektor. Med den viden …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Innovation, Samarbejde og relationer

Design Thinking

Lær at bruge Design Thinking som konkret metode til at skabe forretning og vækst i din virksomhed. På workshoppen får du brugbare værktøjer, så du på baggrund af en dybdegående …

Forretningsudvikling, Digital transformation

DevOps Introduktion

Bliv introduceret til DevOps og få overblik over, hvad DevOps omfatter i form af principper, begreber, praksis, organisation, kultur og kontroller. Med de agile udviklingsmetoder er presset for at afkorte …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Rådgivning, Digital kommunikation og marketing, Digital transformation

Få succes med digital omstilling

Du får kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. Styrk din egen nysgerrighed på de digitale …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Forandringsledelse

Formålet med kurset 'Forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Den finansielle sektor, Digital transformation, Ledelse

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling og kunstig intelligens forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling, herunder …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation

Forretningsforståelse og digital strategi

På kurset 'Forretningsforståelse og digital strategi' lærer du om forretningsmodeller og deres tilknytning til virksomhedens digitale strategi. Vi arbejder med at udvælge metoder til analyse og processer i forhold til …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-PVkvaQ7jy5E-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering

Med kurset ’Grafisk facilitering’ får du praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering i praksis

Kurset i 'Grafisk facilitering i praksis’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation. Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får …

Ledelse,

Grundlæggende bestyrelsesansvar

Skal du være med i bestyrelsen? Dette fag gør dig i stand til at varetage bestyrelsesarbejde ud fra en professionel tilgang. Du får indsigt i, hvordan bestyrelsesarbejde differentierer sig fra …

Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer, Agile arbejdsmetoder

Half Double

Vil du lære at designe projekter, som bliver en succes? Og vil du lære at få projektet helt rigtigt i gang, og hvordan man på en lean og agil måde …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/tomasz-frankowski-kBUfvkbFIoE-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Innovation i praksis

Med kurset i 'Innovation i praksis' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning. Med kurset kan du: - lede afgrænsede innovationsprojekter …

Innovation

Innovation og entreprenørskab

Formålet med kurset er at give de studerende viden og indsigt i centrale områder inden for innovation og entreprenørskab, samt indsigt i de tilhørende udfordringer relateret til markedsmæssige, konkurrencemæssige, organisatoriske …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

Forretningsudvikling

Kompetenceudvikling og forretningsudvikling

I dette forløb kommer du til at arbejde med din viden og forståelse for praksis og metoder inden for konceptudvikling. Du får indsigt i, hvordan man visualiserer koncepter og du …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Innovation/nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Projektledelse og -udvikling

Konceptudvikling og forretningsmodeller

Med kurset ‘Konceptudvikling og forretningsmodeller’ lærer du at skabe bæredygtige og let kommunikerbare koncepter i forbindelse med innovation samt at udvikle relevante forretningsmodeller ud fra koncepterne. Med kurset kan du: …

Ledelse

Ledelse af bæredygtighed

På faget ledelse af bæredygtighed lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave og …

Ledelse

Ledelse af bæredygtig udvikling

På faget 'Ledelse af bæredygtig udvikling' lærer du, hvordan du deler og bruger viden om bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Du vil lære at udvikle din ledelsesopgave …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser

Få redskaber til at designe, facilitere og lede; udviklingsprocesser, interaktioner, møder og dialoger. Beskrivelse Kurset giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe forløb og …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Innovation

Ledelse og mennesker

Kurset giver dig en solid og grundlæggende viden om de dynamikker og forhold, der er vigtige, når du skal lede eller på anden måde have med mennesker og kultur at …

Lederen som forandringsagent

Kurset centrerer sig omkring forandringer i organisationer og introducerer deltagerne til analytiske tilgange, teorier, begreber og modeller. Kurset fokuserer på lederens muligheder for at motivere og skabe fremdrift i nødvendige …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Økonomistyring i praksis

Kurset 'Økonomistyring i praksis' gør dig i stand til at få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i …

Organisationsadfærd

Kursets formål er at give de studerende et anvendelsesorienteret, teoretisk funderet indblik i, og overblik over, centrale elementer af fagområdet Organisationsadfærd samt den organisation, hvori medarbejderne såvel som ledelsen i …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Procesfacilitering

Med kurset 'procesfacilitering' kan du skabe gode rammer for involvering og læring samt opretholde et engageret miljø hvor den enkelte deltager bidrager aktivt. Du lærer en række teknikker og metoder …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Projektledelse og -udvikling/iccup-ZvxFiHuTc3Y-unsplash.jpg
Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Projektledelse

Med kurset 'Projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Projektledelse - HD

Kurset 'Projektledelse' giver de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for projektledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med styring og organisering af projekter, med særlig henblik …

Projektledelse og -udvikling

Sådan arbejder du i projekter - for ikke-projektledere

Styrk dit arbejde med projekter - selvom du ikke er projektleder Skab et grundlæggende fundament for at arbejde med projektarbejde og projektstyring – og få et større udbytte af arbejdsformen. …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Scrum Master Certified

Scrum Masteren hjælper hele Scrum teamet med at forstå og bruge Scrum til at skabe større værdi, produktivitet og til at tænke empirisk. Få den nødvendige viden og bliv certificeret …

Ledelse

Strategisk ledelse

På kurset strategisk ledelse får du styrket dine strategiske kompetencer som leder, og du lærer at omsætte viden og færdigheder til strategier. Du vil: * Blive i stand til at …

Strategisk ledelse og økonomistyring

Arbejder du med virksomhedens økonomi? Lær, hvordan god ledelse og effektiv økonomistyring hænger sammen, og få central viden og effektive metoder til dit ­arbejde med virksomhedens økonomiske grundlag. Såvel den …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/brian-patrick-tagalog-_8hGFBxWD0A-unsplash.jpg
Ledelse

Strategisk ledelse og strategiprocesser

Kurset 'Strategisk ledelse og strategiprocesser' giver den studerende færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på. Med kurset …

Ledelse, Samarbejde og relationer

Teamledelse

Interne relationelle og kommunikative processer er på spil, når mennesker skal samarbejde, og processerne er afgørende i udviklingen af et teamarbejde. Gennem dette valgmodul lærer du at organisere din medarbejderstyrke. …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Turn Around

Kurset 'Turn Around' giver de studerende viden om metoder og processer i en Turn Around. Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at …

Innovation, Samarbejde og relationer

Tværfagligt samarbejde og innovationsprocesser

At kunne samarbejde på tværs af fagligheder, afdelinger og kulturer er i dag en afgørende konkurrenceparameter. Det er en forudsætning for, at virksomheden kan stå stærkere i markeder under hurtig …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/brian-patrick-tagalog-_8hGFBxWD0A-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i …