Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling

Projektledelse

Beskrivelse

Kurset 'Projektledelse' giver de studerende en anvendelig teoretisk viden inden for projektledelse samt færdigheder i at anvende denne viden i forbindelse med styring og organisering af projekter, med særlig henblik på den finansielle sektor.

Med kurset kan du:
• opstille en projektplan for implementering af et nyt eller ændret produkt (i egen virksomhed), hvor den studerende herunder skal 1) kunne vurdere projektets opbygning og prioritering, 2) fremkomme med vurderinger af redskaber til efterkontrol og opfølgning 3) redegøre for hvilke dele af virksomheden, der skal inddrages ved implementeringen, samt 4) hvilke medarbejderkompetencer der skal forstærkes eller udvikles.
- Demonstrere evne til at fungere som projektleder på et mindre projekt.
- Forstå og reflektere over, hvordan og i hvilket omfang projektmæssige værktøjer kan anvendes i praksis.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 5. februar 2021
  • Kursets uddannelsesniveau: Bachelorniveau
Tilmelding