Finansiel faglighed og rådgivning

Med kurser inden for finansiering og rådgivning får du værktøjer til at sikre kvalitet i dit daglige arbejde og bliver rustet til at kunne håndtere fremtidens finansielle krav.

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\jonas-jacobsson-EqZNSrk-foE-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Anti-hvidvask og terrorfinansiering

Dette modul er for dig som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelses-orienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\pexels-christina-morillo-1181715.jpg
Finansiel specialisering

Avanceret fixed income og derivater

Faget indeholder følgende hovedpunkter: Prisfastsættelse af obligationer - Rentestrukturteori og estimation af rentestruktur (bootstrapping, polynomier og lineær programmering) - Risikomål og risikostyring (immunisering) Modellering af usikkerheden i renter, aktiekurser, råvare- …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Avanceret porteføljeteori

Kursets indhold: 1. Beregning af efficiente rand ved hjælp af matrix-regning, når porteføljen indeholder mange aktiver. 2. Metoder til at finde stabile kovariansmatriser, tidsvarierende volatilitet. 3. Optimeringskriterier, herunder forventet nytte, …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\jonas-jacobsson-EqZNSrk-foE-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Bolig 1

Den studerende bliver i stand til at redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Den studerende vil være i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\charles-deluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Bolig 2

Med kurset 'Bolig 2' får du både teoretisk og praktisk viden om at rådgive om bolig på kundeniveau. Desuden opdaterer, udvider og udvikler faget dine kompetencer som rådgiver. Du lærer …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Rådgivning, Forretningsudvikling

Business og Forretningsstrategi

Kurset 'Business og forretningsstrategi' giver deltagerne et overblik over de vigtigste teoridannelser og mere praktiske indgangsvinkler til udvikling og implementering af strategi. Kurset er velegnet som styrkelse af rådgivernes baggrund …

curated_images\individual\Samfund\Bæredygtighed\appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash (1).jpg
Bæredygtighed

Bæredygtig kundedialog - erhverv

Finanskompetencepuljen har afsat en særlig (begrænset) pulje til ’Bæredygtig kundedialog – erhverv’. Du kan søge om optagelse inden fristen pr. 1. maj 2022. Umiddelbart efter fristen vil Finanskompetencepuljen fordele pladserne. …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Compliance

Kurset 'Compliance' giver den studerende en forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Kurset givet en introduktion og indblik i emner som baggrunden for at indføre compliance …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Corporate Finance

Kursets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse finansieringsmæssige udfordringer som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\pexels-cottonbro-3206145.jpg
Digital kommunikation og marketing, Rådgivning,

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne kan benytte flere og flere digitale …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\pexels-christina-morillo-1181715.jpg

Den finansielle sektor i fremtiden

På kurset kommer du til at arbejde med de nyeste digitale og teknologiske tiltag. Du lærer at vurdere demografiske, regulatoriske og juridiske fremtidsudsigter i den finansielle sektor. Med den viden …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Den finansielle sektor\luca-colapinto-I378DhssWqU-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Rådgivning,

Digital kommunikation og online møder 1

Dette 1-dags kursus er for dig, som gerne vil blive bedre til at agere og kommunikere digitalt. Vi har især fokus på at træne i at holde online møder med …

curated_images\individual\Kommunikation, formidling og sprog\Kommunikation\pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Digital kommunikation og marketing, Rådgivning,

Digital Kommunikation og online møder 2

Denne 3-timers online workshop er især relevant for dig, som allerede er godt i gang med at holde online møder, men gerne vil være dygtigere til at kommunikere online med …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\jonas-jacobsson-EqZNSrk-foE-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Erhvervsøkonomi

Med kurset 'Erhvervsøkonomi' får du redskaberne til at analysere og optimere de økonomiske processer på din arbejdsplads. Gennem virksomhedsanalyse bliver du klogere på blandt andet opbygning af årsregnskaber, analyse af …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Den finansielle sektor\mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Rådgivning

Formuerådgivning

Med kurset 'Formuerådgivning' får du forståelse for sammenhænge mellem makroøkonomisk udvikling og formuerådgivning. Du får viden om værdipapirer, pensionsopsparing, forsikring og de skattemæssige og juridiske konsekvenser af privatkundens valg. Med …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Fra privat til erhverv 1

Kurset 'Fra privat til erhverv 1' klæder dig på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen. Udbyttet er en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\charles-deluvio-rRWiVQzLm7k-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Fra privat til erhverv 2

Kurset 'Fra privat- til erhverv 2' giver dig et løft, så du bliver bedre til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder som tandlæger, frisører og håndværkere med både den private- og …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg

Få succes med digital omstilling

Med kurset 'Få succes med digital omstilling' får du kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Global økonomi

Med kurset 'Global økonomi' får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag. Kurset indeholder følgende emner: - Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Grundlæggende livsforsikringsmatematik - MATH

Kurset giver de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Investering

På kurset lærer du om: - Økonomisk forståelse - Relevant lovgivning, herunder: Reglerne for MIFID, god skik, risikomærkning, central investorinformation, investeringsjura, markedsmisbrug og værdipapirhandler - Produktkendskab inden for den gule …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Kredit til private

På kurset 'Kredit til private' får du både teoretisk og praktisk viden til at kunne kreditvurdere på kundeniveau. Du lærer at identificere risikoengagementer og udfærdige handlingsplaner samt at se sammenhængen …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Finansiel specialisering\jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Rådgivning, Samarbejde og relationer

Kundesamspil

Med kurset ’Kundesamspil’ får du kompetencer til at skabe et godt langvarigt samspil med dine privatkunder. Undervisningen har fokus på den rådgivende salgsproces fra start til slut. Du får værktøjer …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\nikita-vantorin-F6Gk6nhwlmY-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Finansiel specialisering,

Operationsanalyse 1 - MATH

Kurset giver en bred introduktion til operationsanalyse, herunder optimeringsproblemer og løsningsmetoder, modellering, algorimisk løsninger samt efterbehandling af løsninger. Med kurset har du: - erhvervet viden om matematiske modeller for en …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Finansiel specialisering\pexels-cottonbro-3206145.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Pension

Kurset 'Pension' kvalificerer dig til at analysere, planlægge og gennemføre præcis den rådgivning kunden efterspørger. Du får et fagligt og metodisk grundlag for analysearbejdet af forskellige problemstillinger. Kurset giver dig …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Finansiel specialisering\jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Risikostyring i finansielle virksomheder

Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet: - Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav …

Rådgivning

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Styrk dine kompetencer inden for salg med dette akademi-fagmodul. Der er fokus på personlig adfærd, kropssprog og spørgeteknik. Du lærer at skabe værdi for kunden ved lytte aktivt og tilpasse …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Finansiel specialisering\jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Selskabsskat og regnskabsanalyse

Med kurset kan den studerende: - Opgøre den skattepligtige indkomst for et selskab, herunder konvertering fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige indkomst. - Redegøre for de mest relevante regnskabsregler …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Den finansielle sektor\markus-winkler-IrRbSND5EUc-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Skatteret

Med kurset 'Skatteret' får du kendskab til teorier og metoder på skatte- og afgiftsområdet både på privat- og erhvervsområdet og viden om skattemyndighedernes organisation og arbejde. Vægten vil blive lagt …

Finansiel specialisering

Styring af finansielle virksomheder

Formålet med dette fag er at give indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Finansiel specialisering\pexels-mitchell-luo-3707673.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Virksomhedens investering og finansiering

Kurset 'Virksomhedens Investering og Finansiering' har som målsætning at bibringe den studerende kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover skal faget give den studerende indsigt i anvendelsen …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering,

Økonomistyring i praksis

Kurset 'Økonomistyring i praksis' gør dig i stand til at få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Årsrapport og regnskabsanalyse

Med kurset 'Årsrapport og regnskabsanalyse' får du indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter og til at se sammenhænge mellem den …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Rådgivning\jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Rådgivning, Finansiel specialisering

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Kursets mål er at den studerende via et grundlæggende kendskab til Års-regnskabsloven og "Mindstekravsbekendtgørelsen" bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag …