Finansiel faglighed og rådgivning

Med kurser inden for finansiering og rådgivning får du værktøjer til at sikre kvalitet i dit daglige arbejde og bliver rustet til at kunne håndtere fremtidens finansielle krav.

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/jonas-jacobsson-EqZNSrk-foE-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Anti-hvidvask og terrorfinansiering

Kurset er for dig som vil øge din forståelse for anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering, og som ønsker anvendelses-orienteret viden, færdigheder og kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Den finansielle sektor/luca-colapinto-I378DhssWqU-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Årsrapport og regnskabsanalyse

Med kurset i 'Årsrapport og regnskabsanalyse' får du indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter og til at se sammenhænge mellem …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Rådgivning/jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Rådgivning

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Kursets mål er at den studerende via et grundlæggende kendskab til Års-regnskabsloven og "Mindstekravsbekendtgørelsen" bliver i stand til selv at anvende eksterne regnskaber og foretage virksomhedsanalyser, som kan danne grundlag …

curated_images/individual/Samfund/Bæredygtighed/appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash (1).jpg
Bæredygtighed,

Bæredygtig kundedialog - erhverv

Bliv en frontløber, der er med til at løfte de små og mellemstore virksomheders indsats indenfor bæredygtighed. Som erhvervsrådgiver kan du nemlig gøre en stor forskel og være med til …

Finansiel specialisering, Bæredygtighed, Rådgivning

Bæredygtig kundedialog - privat

Uddannelsen klæder dig på til at tale bæredygtighed med dine kunder. Om produkter, energirenovering, investeringer, tilskudsmuligheder, samfundsansvar og hvorfor og hvordan den grønne agenda betyder noget for kundens daglige økonomi. …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/you-x-ventures-IQY_q-RqaIo-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Rådgivning

Business og Forretningsstrategi

Kurset 'Business og forretningsstrategi' giver deltagerne et overblik over de vigtigste teoridannelser og mere praktiske indgangsvinkler til udvikling og implementering af strategi. Kurset er velegnet som styrkelse af rådgivernes baggrund …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Compliance

Kurset 'Compliance' giver den studerende en forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Kurset givet en introduktion og indblik i emner som baggrunden for at indføre compliance …

Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Compliance og Hvidvaskforebyggelse

Kurset omhandler compliance inden for den finansielle sektor. Den senere tids fokus på især hvidvask, har medført et praktisk og politisk fokus på det at være compliant. Med udgangspunkt i …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Rådgivning/linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Rådgivning

Corporate Finance

Kursets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og håndtere de komplekse finansieringsmæssige udfordringer som virksomheder møder i praksis. Fagets fokus …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Digital kommunikation og marketing, Rådgivning, Digital transformation, AI og Machine Learning

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne benytter stadig flere digitale platforme, hvor …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/you-x-ventures-AU4U_Z6wzXE-unsplash.jpg
Digital transformation, Den finansielle sektor

Den finansielle sektor i fremtiden

På kurset kommer du til at arbejde med de nyeste digitale og teknologiske tiltag. Du lærer at vurdere demografiske, regulatoriske og juridiske fremtidsudsigter i den finansielle sektor. Med den viden …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/jonas-jacobsson-EqZNSrk-foE-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Erhvervsøkonomi

Med kurset 'Erhvervsøkonomi' får du redskaberne til at analysere og optimere de økonomiske processer på din arbejdsplads. Gennem virksomhedsanalyse bliver du klogere på blandt andet opbygning af årsregnskaber, analyse af …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Digital transformation, AI og Machine Learning, Rådgivning

Få succes med digital omstilling

Du får kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. Styrk din egen nysgerrighed på de digitale …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Den finansielle sektor/mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Ledelse, Digital transformation, AI og Machine Learning, Den finansielle sektor

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling og kunstig intelligens forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling, herunder …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Rådgivning/jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Global økonomi

Med kurset 'Global økonomi' får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag. Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod. Verdens …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Rådgivning

Økonomistyring i praksis

Kurset 'Økonomistyring i praksis' gør dig i stand til at få omsat din teoretiske viden om erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse – og bliv kvalificeret til at tage aktivt del i …

Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Private Equity

I dette kurset bliver følgende behandlet: værdiansættelse, kapitalstruktur, corporate governance, organisering og struktur af kapitalfondes og deres investorer. Efter kurset for forventes, at du kan: - diskutere kapitalfondes corporate governance …

Finansiel specialisering, Data Science og Big Data

Python programmering til datavidenskab

Kurset er en introduktion til programmering i Python med fokus på databehandling og -analyse. Kurset indeholder grundlæggende begreber fra programmering såsom datatyper, kontrolstrukturer, løkker, funktioner, objektorienteret programmering, pattern matching (regulære …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Risikostyring i finansielle virksomheder

Kurset baserer sig på forelæsninger og øvelser. Emnerne omfatter blandt andet: - Markedsrisiko, herunder simple og mere avancerede metoder til beregning af volatiliteter, korrelationer, Value at Risk og nye kapitalkrav …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/jason-briscoe-amLfrL8LGls-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Selskabsskat og regnskabsanalyse

Med kurset kan den studerende: - Opgøre den skattepligtige indkomst for et selskab, herunder konvertering fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige indkomst. - Redegøre for de mest relevante regnskabsregler …

Rådgivning, Den finansielle sektor, Kommunikation, Samarbejde og relationer

Smartnership Forhandling

Forhandling er et psykologisk spil mellem enkeltpersoner. Man skal kende spillets regler for at være effektiv. Uheldigvis udvikler forhandlinger sig ofte negativt – til et slagsmål med vindere og tabere, …

Finansiel specialisering,

Styring af finansielle virksomheder

Formålet med dette fag er at give indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Finansiel specialisering/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Finansiel specialisering, Forretningsudvikling

Turn Around

Kurset 'Turn Around' giver de studerende viden om metoder og processer i en Turn Around. Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at …