Finansiering og rådgivning

Skat og regnskabsanalyse

Beskrivelse

Med kurset kan den studerende:
- Opgøre den skattepligtige indkomst for et selskab, herunder konvertering fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige indkomst.
- Redegøre for de mest relevante regnskabsregler og herunder beregne sædvanlige regnskabsanalytiske nøgletal og fortolke disse.
- Redegøre for indregningskriterierne for den regnskabsmæssige indregning af skat (kun IFRS).
- Redegøre for anvendelsen af regnskabsdata til brug for finansielle analyser set fra virksomheden, virksomhedens aktionærer, kreditorer og øvrige relationer.
- Gennemføre en regnskabsanalyse af en virksomhed baseret på årsrapporternes oplysninger og herunder reklassificere oplysninger fra årsrapporten til analytisk brug.
- Foretage beregninger, analyser og vurderinger af en virksomheds rentabilitet, likviditet og vækst.
- Analysere og vurdere finansielle resultater med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger set fra perspektivet virksomhed og aktionær.
- Identificere de hyppigst forekommende skatte- og regnskabsmæssige problemstillinger og diskutere implikationer for finansielle beslutninger generelt og specielt i forhold til værdiansættelse og performanceevaluering af virksomheder.
- Gennemskue hvornår en skattemæssig eller regnskabsmæssig problemstilling kræver samarbejde med andre professionelle rådgivere på fagområdet.

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår
  • Tilmeldingsfrist: 9. januar 2019
Søg støtte