Kommunikation, formidling og sprog

Med kurser inden for sprog, kommunikation og formidling er du klædt på til at kunne håndtere sprogbarrierer og andre kommunikative udfordringer, som du møder i hverdagen.

Digital kommunikation og marketing

Dataanalyse

Faget dataanalyse er for dig, som vil lære at bruge data og dataanalyser til at udvikle onlinesalget i din virksomhed. Vi har virksomhedens udviklingspotentiale i fokus, og du får kendskab …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Rådgivning, Digital kommunikation og marketing

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne benytter stadig flere digitale platforme, hvor …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-PVkvaQ7jy5E-unsplash.jpg
Kommunikation, Ledelse

Det personlige lederskab og forandring

Du får et større indblik i, hvem du er som leder, og derved får du mulighed for at udvikle din egen identitet som leder. Gennem refleksion og kommunikation får du …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/studio-republic-fotKKqWNMQ4-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/windows-Bv6eopZf4IU-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Blended learning

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker et mere intensivt forløb på 2 hele kursusdage suppleret med relevante e-learningsopgaver, hvor man får mulighed for at arbejde selvstændigt og fleksibelt med sin personlige sprogtræning …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Sprog

Engelsk - Generelt business engelsk

Målgruppe: Medarbejdere i finanssektoren med behov for at blive opgraderet i mundtligt og skriftligt engelsk, hvor der også er fokus på Business engelsk. Indhold: Målrettet undervisning på gruppens aktuelle sprogniveau. …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-RIKpJLuta1o-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Intensivt business engelsk

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker et mere intensivt forløb på 4 hele kursusdage, hvor man helt dykker ned i fremmedsproget og får lært en masse på ultrakort tid. Indhold: Målrettet undervisning …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Online

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker rigtig klasseværelsesundervisning uden at behøve at skulle møde op rent fysisk. Dette er det nærmeste du kommer på traditionel face to face undervisning som fjernundervisning. Kurset …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Skriftlig engelsk

Målgruppe: Alle der har en ambition om at komme op på et professionelt niveau i skriftligt engelsk, hvor du bare kan sætte dig foran computeren og skrive en professionel mail, …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Webudvikling, Digital kommunikation og marketing

Grafisk design og UI

På faget 'Grafisk design og UI' introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-PVkvaQ7jy5E-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering

Med kurset ’Grafisk facilitering’ får du praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til at kombinere facilitatorrollen med det visuelle. Og du lærer at omsætte ord til …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering i praksis

Kurset i 'Grafisk facilitering i praksis’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation. Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Innovation i praksis

Med kurset 'Innovation i praksis' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning. Med kurset kan du: - lede afgrænsede innovationsprojekter - …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Kommunikation

Interkulturel kommunikation

Når personer fra forskellige kulturer skal fungere sammen på en arbejdsplads, kan der nemt opstå forvirring og misforståelser i kommunikationen. På faget interkulturel kommunikation lærer du om forskellige perspektiver og …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg
Kommunikation

Kommunikation i praksis

Kurset 'Kommunikation i praksis' giver dig en allround introduktion til de kommunikationsdiscipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din dagligdag. Du træner dine personlige kommunikationskompetencer og lærer at bruge analyse- …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash.jpg
Kommunikation, Samarbejde og relationer

Kommunikation og teamrelationer

Som projektleder er du ansvarlig for, at samarbejdet og kommunikationen mellem deltagerne fungerer optimalt og effektivt for sikker eksekvering af projektet. På kurset bliver du bevidst om de ledelsesmæssige aspekter …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/drew-beamer-Se7vVKzYxTI-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Ledelse af forandringsprojekter

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Søger du inspiration til netop dette, er kurset relevant for dig. Kurset klæder dig på til at drive forandringsprojekter i egen organisation. Du bliver …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/chris-liverani-0Z1PLtSOLEs-unsplash.jpg
Kommunikation, Ledelse, Samarbejde og relationer

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Med dette kursus får du indblik i det samspil, som er skabt af og medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i organisationen. Du vil opnå færdigheder til at kunne analysere …

Digital kommunikation og marketing

Marketing automation

På dette kursus i marketing automation finder du ud af, hvordan du kan samle viden op om målgruppen og omsætte den til konkrete, relevante handlinger med de rigtige automatiseringsværktøjer. Når …

Digital kommunikation og marketing

Marketing Management

Formålet med kurset er at give et overblik over markedsføringsprocessen, og hvordan den virker inden for en forretningsmæssig kontekst. Målet er at introducere de studerende til centrale begreber, der understøtter …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/michael-paredes-ywxTMNX1sdM-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer

Organisation, udvikling og samskabelse

Dit udbytte Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash.jpg
Kommunikation

Præsentationsteknik

Kurset 'Præsentationsteknik' er for dig, der vil prøve kræfter med forskellige former for præsentation. Du bliver introduceret til og træner en bred vifte af teknikker og virkemidler, som du straks …

Rådgivning, Den finansielle sektor, Kommunikation, Samarbejde og relationer

Smartnership Forhandling

Forhandling er et psykologisk spil mellem enkeltpersoner. Man skal kende spillets regler for at være effektiv. Uheldigvis udvikler forhandlinger sig ofte negativt – til et slagsmål med vindere og tabere, …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Sociale medier

Kurset 'Sociale medier' er for dig, der varetager virksomhedens kommunikation via sociale medier. Du får viden om mediebrug og -adfærd og metoder til at skabe dialog og engagement på sociale …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Strategisk kommunikation

Kurset 'Strategisk kommunikation’ giver dig sikker grund under fødderne i arbejdet med virksomhedens større kommunikationsopgaver på strategisk niveau. Du lærer, med udgangspunkt i virksomhedens værdier og kommunikationsstrategi, at analysere og …

Kommunikation

Strategisk Kommunikation - MBD

I komplekse, foranderlige og undertiden fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Mange virksomheder betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Samtidig involverer kommunikationsopgaven …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Kommunikation

Systemdrift

Med kurset 'Systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/alif-caesar-rizqi-pratama-loUlSOXL81c-unsplash.jpg
Sprog

Tysk - Generelt business tysk

Målgruppe: Medarbejdere i finanssektoren med behov for at blive opgraderet i mundtligt og skriftligt tysk. Fokus på business tysk. Indhold: Målrettet undervisning på gruppens aktuelle sprogniveau. Vi taler en masse …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash.jpg
Sprog

Tysk - Online

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker rigtig klasseværelsesundervisning uden at behøve at skulle møde op rent fysisk. Dette er det nærmeste du kommer på traditionel face to face undervisning som fjernundervisning. Kurset …