Kommunikation, formidling og sprog

Med kurser inden for sprog, kommunikation og formidling er du klædt på til at kunne håndtere sprogbarrierer og andre kommunikative udfordringer, som du møder i hverdagen.

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Webudvikling, Digital kommunikation og marketing

Brugervenlighed og grafisk design

På faget brugervenlighed og grafisk design introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

Sprog

Danish for Scandinavians

It is easy to learn Danish if you already speak Swedish, Norwegian, Icelandic or Faroese. At Studieskolen, you can take a Danish course specially designed for Nordic students. Classroom instruction …

Digital kommunikation og marketing

Dataanalyse

Faget dataanalyse er for dig, som vil lære at bruge data og dataanalyser til at udvikle onlinesalget i din virksomhed. Vi har virksomhedens udviklingspotentiale i fokus, og du får kendskab …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/pexels-cottonbro-3206145.jpg
Rådgivning, Digital kommunikation og marketing

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne kan benytte flere og flere digitale …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/michael-dziedzic-nbW-kaz2BlE-unsplash.jpg
Kommunikation, Ledelse

Det personlige lederskab og forandring

Du får et større indblik i, hvem du er som leder, og derved får du mulighed for at udvikle din egen identitet som leder. Gennem refleksion og kommunikation får du …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Digital indholdsproduktion

Kurset ’Digital indholdsproduktion’ giver dig en introduktion til at producere indhold til aktuelle digitale medier og platform. Du får praktisk træning i produktion af forskellige typer af indhold, der understøtter …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Den finansielle sektor/luca-colapinto-I378DhssWqU-unsplash.jpg
Rådgivning, Digital kommunikation og marketing

Digital kommunikation og online møder 1

Dette 1-dags kursus er for dig, som gerne vil blive bedre til at agere og kommunikere digitalt. Vi har især fokus på at træne i at holde online møder med …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Rådgivning, Digital kommunikation og marketing

Digital Kommunikation og online møder 2

Denne 3-timers online workshop er især relevant for dig, som allerede er godt i gang med at holde online møder, men gerne vil være dygtigere til at kommunikere online med …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/linkedin-sales-navigator-nQ9-H3-eEww-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Digital markedsføring

Formålet med kurset ’Digital markedsføring’ er at kvalificere dig til professionelt at føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet. Med kurset kan du: - implementere digitale markedsføringsaktiviteter og vurdere effekten …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Digital marketing

Med kurset 'Digital marketing' kommer du til at arbejde med alle de kanaler og medier, vi har til rådighed online. Du lærer at bruge data til at udvælge, hvad der …

Kommunikation

Digital mødeledelse

Får din organisation den optimale effekt ud af møder? Savner I ind imellem dynamik i møderne? Og er det blevet tydeligere nu, hvor møderne er online? Onlinemøder er ved at …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/studio-republic-fotKKqWNMQ4-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Webudvikling, Digital kommunikation og marketing

E-handel

Du lærer hvordan du starter en webshop helt fra bunden, lægger strategi, markedsfører den og skaber succes online. På dette kursus vil du få en helt række konkrete kompetencer du …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/windows-Bv6eopZf4IU-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Blended learning

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker et mere intensivt forløb på 2 hele kursusdage suppleret med relevante e-learningsopgaver, hvor man får mulighed for at arbejde selvstændigt og fleksibelt med sin personlige sprogtræning …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Sprog

Engelsk - Generelt business engelsk

Målgruppe: Medarbejdere i finanssektoren med behov for at blive opgraderet i mundtligt og skriftligt engelsk, hvor der også er fokus på Business engelsk. Indhold: Målrettet undervisning på gruppens aktuelle sprogniveau. …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Online

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker rigtig klasseværelsesundervisning uden at behøve at skulle møde op rent fysisk. Dette er det nærmeste du kommer på traditionel face to face undervisning som fjernundervisning. Kurset …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Sprog

Engelsk - Skriftlig engelsk

Målgruppe: Alle der har en ambition om at komme op på et professionelt niveau i skriftligt engelsk, hvor du bare kan sætte dig foran computeren og skrive en professionel mail, …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg
Kommunikation

Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv

Introduktion Formålet med faget Forandringskommunikation i et relationelt perspektiv er at give dig kompetencerne til at blive en kompetent sparringspartner, der kan sikre, at kommunikationen om forandring er meningsfuld for …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Kommunikation/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Grafisk facilitering

Kurset i 'Grafisk facilitering’ giver dig mulighed for at anvende visuelle virkemidler til at understøtte din kommunikation. Du får praktisk træning i det visuelle sprog, og du får kompetencer til …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jw-dang-aWkrTt-rNh8-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse

Innovation i praksis

Med kurset 'Innovation i praksis' opnår du kompetencer til at igangsætte, styre og lede organisationens innovationsprocesser fra idé til færdig løsning. Med kurset kan du: - lede afgrænsede innovationsprojekter - …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/pexels-buro-millennial-1438072.jpg
Kommunikation

Interkulturel kommunikation

Når personer fra forskellige kulturer skal fungere sammen på en arbejdsplads, kan der nemt opstå forvirring og misforståelser i kommunikationen. På faget interkulturel kommunikation lærer du om forskellige perspektiver og …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/kaleidico-3V8xo5Gbusk-unsplash.jpg
Kommunikation

Kommunikation i praksis

Kurset 'Kommunikation i praksis' giver dig en allround introduktion til de kommunikationsdiscipliner, du som kommunikationsmedarbejder skal bruge i din dagligdag. Du træner dine personlige kommunikationskompetencer og lærer at bruge analyse- …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/pexels-anna-shvets-4226122.jpg
Kommunikation, Samarbejde og relationer

Kommunikation og teamrelationer

Kurset 'Kommunikation og teamrelationer' giver den studerende indsigt og træning i brugen af værktøjer til kommunikation, samarbejde og projektledelse. Kurset omhandler følgende temaer: personlig adfærdsprofil, kommunikation i projektledelse, herunder konflikthåndtering, …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/maxwell-nelson-taiuG8CPKAQ-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Kundeorienteret digitalisering: Fra strategi til handling

Kundeorienteret digitalisering handler om at skabe værdi for kunden i samspil med resten af organisationen. På dette kursus får du en række værktøjer og modeller, der gør det tydeligt, hvorfor …

Kommunikation,

Kundesamspil

Kundesamspil og den gode relation har en stor betydning inden for finansiel rådgivning. I dette fagelement lærer du selvstændigt at planlægge og gennemføre komplekse møder med privatkunder ved hjælp af …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/drew-beamer-Se7vVKzYxTI-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling

Ledelse af forandringsprojekter

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Søger du inspiration til netop dette, er kurset relevant for dig. Kurset klæder dig på til at drive forandringsprojekter i egen organisation. Du bliver …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/chris-liverani-0Z1PLtSOLEs-unsplash.jpg
Kommunikation, Ledelse, Samarbejde og relationer

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Med dette kursus får du indblik i det samspil, som er skabt af og medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i organisationen. Du vil opnå færdigheder til at kunne analysere …

Digital kommunikation og marketing

Marketing automation

På dette kursus i marketing automation finder du ud af, hvordan du kan samle viden op om målgruppen og omsætte den til konkrete, relevante handlinger med de rigtige automatiseringsværktøjer. Når …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Online kommunikation

Kurset 'Online kommunikation’ er for dig, der vil udforske nye teknologier og nye digitale muligheder i arbejdet med virksomhedens interne og eksterne kommunikation. Du lærer at kommunikere på digitale præmisser …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/michael-paredes-ywxTMNX1sdM-unsplash.jpg
Kommunikation, Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer

Organisation, udvikling og samskabelse

Dit udbytte Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at …

Kommunikation, Digital kommunikation og marketing, Samarbejde og relationer

Personlig og interkulturel kommunikation

Formålet med faget "Personlig og interkulturel kommunikation" er at give dig kompetencerne til at kunne føre interkulturelle dialoger, der er ligeværdige og konstruktive. På Personlig og interkulturel kommunikation lærer du …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg
Kommunikation

Præsentationsteknik

Kurset 'Præsentationsteknik' er for dig, der vil prøve kræfter med forskellige former for præsentation. Du bliver introduceret til og træner en bred vifte af teknikker og virkemidler, som du straks …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/chris-liverani-0Z1PLtSOLEs-unsplash.jpg
Kommunikation

Salg og salgspsykologi

Med 'Salg og salgspsykologi' lærer du at navigere i forhold til forskellig kundeadfærd og viden om, hvordan du tilpasser din egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper. På den måde …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/kaleidico-3V8xo5Gbusk-unsplash.jpg
Kommunikation

Salgspsykologi og grundlæggende salg

Med 'salgspsykologi og grundlæggende salg' får du, kompetencer til at agere i forhold til forskellig kundeadfærd og viden om, hvordan du tilpasser din egen adfærd og kommunikation til forskellige kundetyper …

Rådgivning, Den finansielle sektor, Kommunikation, Samarbejde og relationer

Smartnership Forhandling

Forhandling er et psykologisk spil mellem enkeltpersoner. Man skal kende spillets regler for at være effektiv. Uheldigvis udvikler forhandlinger sig ofte negativt – til et slagsmål med vindere og tabere, …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital kommunikation og marketing

Sociale medier

Kurset 'Sociale medier' er for dig, der varetager virksomhedens kommunikation via sociale medier. Du får viden om mediebrug og -adfærd og metoder til at skabe dialog og engagement på sociale …

Kommunikation

Strategisk kommunikation

Skab sammenhæng mellem din organisations forretningsstrategi og jeres kommunikation. Med akademifaget får du indsigt i, hvordan du skaber en kommunikationsstrategi med udgangspunkt i Corporate Communication, så du omfavner forretningsstrategien og …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Strategisk Salg og Marketing

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. Modulet "Strategisk salg og marketing" vender blikket ud fra virksomheden i retninger som: forretningsmodeller, disruption, e-handel, …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/beatriz-perez-moya-XN4T2PVUUgk-unsplash.jpg

Studieforberedelse

På dette kursus bliver du både tanket op med motivation og konkrete værktøjer, du kan bruge i din studietid, og vi ruster dig til at klare de krav, som vi …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/linkedin-sales-navigator-PVkvaQ7jy5E-unsplash.jpg

Studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning

På kurset i studieteknik får du de rette værktøjer til at studere. Kurset omhandler emner som studieteknik, informationssøgning, motivation, planlægning, metode, opgaveskrivning og formidling. Indhold - Motivation og læreprocesser - …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Kommunikation

Studieteknik

På kurset i studieteknik får du de rette værktøjer til at studere. Kurset omhandler emner som studieteknik, informationssøgning, motivation, planlægning, metode, opgaveskrivning og formidling. Indhold - Motivation og læreprocesser - …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Kommunikation

Systemdrift

Med kurset 'Systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Digital transformation/jukan-tateisi-bJhT_8nbUA0-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital transformation

Systemudvikling

Kurset 'Systemudvikling' kvalificerer dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/alif-caesar-rizqi-pratama-loUlSOXL81c-unsplash.jpg
Sprog

Tysk - Generelt business tysk

Målgruppe: Medarbejdere i finanssektoren med behov for at blive opgraderet i mundtligt og skriftligt tysk. Fokus på business tysk. Indhold: Målrettet undervisning på gruppens aktuelle sprogniveau. Vi taler en masse …

curated_images/individual/Kommunikation, formidling og sprog/Digital kommunikation og marketing/toa-heftiba-FV3GConVSss-unsplash.jpg
Sprog

Tysk - Online

Målgruppe: Medarbejdere som ønsker rigtig klasseværelsesundervisning uden at behøve at skulle møde op rent fysisk. Dette er det nærmeste du kommer på traditionel face to face undervisning som fjernundervisning. Kurset …