IT

Med kurser inden for programmering, big data og digitalisering bliver du klædt på til at håndtere og udvikle fremtidens IT-løsninger.

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, AI og Machine Learning,

Algoritmer og datastrukturer - DIKU

Kurset 'Algoritmer og datastrukturer' har til formål at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Anvendt Machine Learning og Big Data

Vi du have kompetencer til at anvende machine learning værktøjer og metoder til dataanalyse og håndtering af store datamængder? Så tilmeld dig dette modul. Du bliver introduceret til open-source programmeringssprogene …

curated_images\company\Kommunikation, formidling og sprog\jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Webudvikling,

Brugervenlighed og grafisk design

På faget brugervenlighed og grafisk design introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Cloud

Med kurset 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter.Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Data warehousing og OPLAP

Indhold: Enkeltfaget dækker emnerne grundlæggende data warehousing, multidimensionelle databaser og OLAP. Målet er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af data warehousing og On-Line Analytical Processing …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\markus-spiske-qjnAnF0jIGk-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Database for udviklere

På faget databaser for udviklere får du en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS, og du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\you-x-ventures-MUZFKa_mttU-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Databasemanagement systemet

På enkeltfaget vil deltagerne beskæftige sig med: - Den relationelle datamodel. - Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering). - Spørgesprog, herunder SQL. - Integritet, herunder begrebet nøgler. - Dataorganisering og …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Databaser for udviklere

På faget Databaser for udviklere får du kompetencerne til at holde dig ajour både i forhold til udviklingen inden for relationsdatabaseområdet og brugen af relationsdatabaser. Du lærer bl.a. om - …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\joseph-akbrud-3GX4PJ-qces-unsplash.jpg
Innovation,

Designdrevet innovation

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

DevOps og Container Teknologi

Indholdet i dette enkeltfag omhandler væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnerne DevOps, container teknologi, kontinuerlig integration, release og idriftsættelse. Der lægges vægt på praktisk programmering …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Digital marketing

Med kurset 'Digital marketing' kommer du til at arbejde med alle de kanaler og medier, vi har til rådighed online. Du lærer at bruge data til at udvælge, hvad der …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling,

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer

Digitalisering i praksis: Forretning, forandring og menneskers adfærd

På dette kursus lærer du at håndtere den menneskelige side af digital transformation. Du får en komplet værktøjskasse til at arbejde direkte med adfærd og skaber forandring – særligt med …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\studio-republic-fotKKqWNMQ4-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\jonathan-borba-BjNXpLGnJI0-unsplash.jpg
Digital transformation, Ledelse,

Digitalt lederskab

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi …

curated_images\company\Kommunikation, formidling og sprog\kaleidico-3V8xo5Gbusk-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Webudvikling,

E-handel

På faget E-handel får du styr på de nyeste tendenser inden for e-handel. Du får indsigt i begreber, modeller og digitale værktøjer, som du kan anvende direkte i dit arbejde …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg

Enterprise arkitektur

Kurset 'Enterprise arkitektur' kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for business arkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur. Kurset rummer …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Den finansielle sektor\mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\christina-wocintechchat-com-Jp-X63-an8U-unsplash.jpg
Samarbejde og relationer

Forandring af arbejdsfællesskaber - it-medarbejderens håndtering af læring og forandring i organisationer

Med dette fag får du en række forståelser og metoder, som it-medarbejdere kan bruge til at forstå, håndtere og justere menneskers reaktioner og adfærd i it-forandringsprojekter i organisationen. Der er …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Forretningsudvikling\raphael-koh-MX_6QAqaYfQ-unsplash.jpg
Innovation, Ledelse,

Forandringsledelse og implementering

Implementering af it i organisationer er en udfordring. Udfordringerne handler især om forståelse og håndtering af de organisatoriske forandringer der er i spil. Kurset i forandringsledelse og implementering giver en …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg

Få succes med digital omstilling

Med kurset 'Få succes med digital omstilling' får du kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\amanda-dalbjorn-UbJMy92p8wk-unsplash.jpg
Webudvikling,

Grundlæggende databaser

Med kurset 'Grundlæggende databaser' bliver du i stand til at indgå i databaseanvendelse og databaseudvikling i en webkontekst. Med kurset kan du: - analysere og anvende den relationelle model og/eller …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Grundlæggende livsforsikringsmatematik - MATH

Kurset giver de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Grundlæggende netværkssikkerhed

Indhold: Dette enkeltfag giver deltagerne en grundig introduktion til netværksovervågning og netværkssikkerhed. Udbytte: Viden: Gennem faget opnår deltagerne viden om: - Internet-arkitektur. - De vigtigste it-sikkerhedstrusler inclusive bots, spyware, adware …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Ledelse\joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Grundlæggende objektorienteret programmering

Dette modul er for dig, som ønsker en grundlæggende indføring i den objektorienterede tankegang. På kurset vil du undervejs opnå færdigheder inden for klasser, objekter, metoder, kontrolstrukturer, arv, polymorfi, interfaces, …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Grundlæggende softwarearkitektur

Enkeltfaget præsenterer væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnet softwarearkitektur. Hovedemner er: - Begrebsapparat - Definitioner - Standarder - Arkitekturbeskrivelse - Strukturer, views og viewpoints - …

Webudvikling, Softwareudvikling

Grundlæggende systemudvikling

Her lærer du at arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Du lærer at planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse af en centralt anvendt systemudviklingsmetode samt …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
Webudvikling,

Interfacedesign

På kurset 'Interfacedesign' lærer du at analysere og reflektere over samspillet mellem funktionalitet og formgivning, hvor æstetiske og brugsorienterede aspekter medtænkes. Med kurset kan du: - anvende abstrakte modeller for …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\mohdammed-ali-fWbNy_WTMoA-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Introduktion til datascience

Indhold: Enkeltfaget dækker grundlæggende data science, statistiske metoder og statistisk software. Deltagerne introduceres til data science-begrebet og opnår viden om og praktisk erfaring med basale statistiske metoder og software til …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-jIBMSMs4_kA-unsplash.jpg
Softwareudvikling, AI og Machine Learning,

Introduktion til numerisk analyse - MATH

Dette kursus er både praktisk og teoretisk. Den studerende vil arbejde med at forstå de numeriske algoritmer og metoder fra en teoretisk vinkel. Dvs. at kunne forklare de matematiske principper, …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Webudvikling,

Introduktion til programmering kodning og it-tankegang

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-Sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Projektledelse og -udvikling\joseph-akbrud-3GX4PJ-qces-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

IT-sikkerhed, Bæredygtighed,

IT og bæredygtighed

Kurset er for de, som gerne vil opnå indsigt i, hvilke dilemmaer, der er forbundet med a) ledelse af bæredygtighed (og IT), og b) hvordan IT kan produceres og anvendes …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Webudvikling,

Kodning og it-tankegang 2: Udvikling af webtjenester

It-systemer som fx internetbutikker, jobportaler, netbanker, parkeringstjenester osv. har en hjemmeside eller app, som er den brugeren ser. Bag den hjemmeside/app ligger en webtjeneste (på en server). Webtjenesten holder styr …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\maxwell-nelson-taiuG8CPKAQ-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Kundeorienteret digitalisering: Fra strategi til handling

Kundeorienteret digitalisering handler om at skabe værdi for kunden i samspil med resten af organisationen. På dette kursus får du en række værktøjer og modeller, der gør det tydeligt, hvorfor …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Lineær Algebra i Datalogi - MATH

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Netværks - og kommunikationssikkerhed

På kurset 'Netværks- og kommunikationssikkerhed' lærer du at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme. Med kurset kan du: - overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Netværksforsvar og angrebshåndtering

På kurset vil du blandt andet blive introduceret til sikkerhedsmæssige retningslinjer for data under transport, opbevaring og processering. Undervejs arbejdes der med Intrusion Preventing Systems (IPS), metasploit, Intrusion Detection Systems …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\nikita-vantorin-F6Gk6nhwlmY-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Finansiel specialisering,

Operationsanalyse 1 - MATH

Kurset giver en bred introduktion til operationsanalyse, herunder optimeringsproblemer og løsningsmetoder, modellering, algorimisk løsninger samt efterbehandling af løsninger. Med kurset har du: - erhvervet viden om matematiske modeller for en …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Digital transformation,

Proces og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder

Faget har fokus på teorier og fremgangsmåder til at analysere og planlægge forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer. Emner på faget er: - Teori om det …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg

Programmer som data

Kursets formål er at give en dybere praktisk og teoretisk forståelse for implementation af programmeringssprog, herunder især maskinmodellen bag Java, C# og F#. Kursusemnerne omfatter leksikalsk analyse, grammatikker, syntaksanalyse, abstrakt …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\markus-spiske-qjnAnF0jIGk-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling,

Programmering

Formålet med kurset 'Programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog. Med kurset kan du: - anvende programmeringssprog til …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling,

Programmering og problemløsning - DIKU

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering. Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer. …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\miguelangel-miquelena-Rc-4YdHRrOs-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Programming for Designers

The course is an introduction to the basic concepts of computing and programming using a general-purpose language such as Processing. It is intended for a general audience with no prior …

Data Science og Big Data,

Robotic Process Automation (RPA)

På faget får du indblik i, hvordan vi kan optimere de mange digitale processer vores arbejdsliv består af. På tværs af økonomifunktionerne i alle virksomheder ser vi i stigende grad, …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Sandsynlighedsregning og statistik - MATH

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner: - Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger. Simultane …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Sikker software

Selv små softwarefejl kan føre til en egentlig sikkerhedsrisiko. Det er derfor nødvendigt at kunne vurdere denne risiko, at kunne forstå hvordan og hvorfor potentielle sikkerhedsfejl opstår samt at kende …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\maxwell-nelson-taiuG8CPKAQ-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Sikkerhed

Med kurset får du kendskab til en række forskellige felter inden for softwaresikkerhed. Du får viden om værktøjer inden for operativsystemsikkerhed, sikkerhedsteknikker, trådløs sikkerhed, firewalls og applikationssikkerhed. Du får kompetencer …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg

Sikkerhed i it-Governance

På kurset 'Sikkerhed i I'T-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed. Med kurset kan du: - foretage risikovurdering …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\mohdammed-ali-fWbNy_WTMoA-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Sikre distribuerende systemer

Fagkurset behandler distribuerede systemer ud fra et teknisk perspektiv og indeholder blandt andet: - Basis principper for it-sikkerhed, herunder fortrolighed, integritet, tilgængelighed, sikkerhedspolitikker, trusler, modeller, sikkerhedsmekanismer etc. - Sikker kommunikation, …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Softwaresikkerhed

På kurset 'softwaresikkerhed' lærer du om sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og fejl- og datahåndterings betydning for en softwarearkitekturs sårbarheder. Med kurset kan du: - programmere håndtering af forventede …

Data Science og Big Data

Statistik

På faget statistik får du en teoretisk og praktisk viden om at anvende statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du vil: • Lære at træffe de rette …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Subjects in Blockchain Technology - DIKU

This is a 4 week-course of software development, where you will have a compact introduction to state-of-the-art blockchain technology, followed by implementing a prototype in a team to solve a …

Data Science og Big Data,

Systemdrift

Med kurset 'systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Systemsikkerhed

Med kurset 'systemsikkerhed' lærer du at udføre, udvælge, anvende, og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og får viden og færdigheder, der supportere dette. Med kurset kan du: …

Softwareudvikling,

Systemudvikling

Kurset 'Systemudvikling' kvalificerer dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\you-x-ventures-MUZFKa_mttU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Test

Med kurset 'Test' kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling af mobile enheder

På dette diplomfag lærer du at udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet og distributionsklar applikation. Du får viden om de centrale distributionskanaler, så du kan anvende …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\cetteup-54t5rivyAiI-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling af store systemer

På faget Udvikling af store systemer får du kompetencerne til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store IT-systemer. Du får værktøjerne til at benytte versionsstyringssystemer og …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling til mobile enheder

Med kurset: 'udvikling til mobile enheder' får du kompetencer til at kunne udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet, distributionsklar applikation. Du lærer om de centrale distributionskanaler, …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\amanda-dalbjorn-UbJMy92p8wk-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udviklingsmetoder- og udviklingsprocesser

På kurset vil du blive introduceret til nyeste viden inden for objektorienteret analyse og design. Du vil ligeledes få kendskab til de nyeste udviklingsprocesser samt de mest anvendte udviklingsprocesser i …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Webudvikling,

Udviklingsmiljøer

Kurset lærer dig at vælge kvalificeret mellem forskellige udviklingsmiljøer i relation til platforme og netværk. Du får viden om gængse udviklingsplatforme (fx Eclipse eller Visual Studio) og udviklingsmiljøer (fx Java …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Videregående databaser

Med kurset 'Videregående databaser' lærer du at analysere og anvende relevante modeller for datalagring i web-kontekst. Med kurset kan du arbejde med: - forskellige datamodeller og med forskellige dataformater som …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Videregående IT-sikkerhed

Kurset 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation,

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Forretningsudvikling\michael-dziedzic-nbW-kaz2BlE-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation,

Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality

Kurset "Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality" kvalificerer dig til at anvende mønstre, skabeloner og arkitekturer i udvikling af Virtual Reality og Augmented Reality. Med faget får du viden om …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Videregående sikkerhed i it-governance

På kurset 'Videregående sikkerhed i IT-governance' lærer du om security governance og organisation. Du lærer at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen. Og du får forståelse for, …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Forretningsudvikling\verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Ledelse,

Visionær ledelse i den data-drevne organisation

Kurset tilbyder teorier og metoder til forståelse af de nye muligheder og udfordringer, som store datamængder bidrager med i dag. Kurset favner over datadreven udvikling på det strategiske plan og …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\markus-spiske-qjnAnF0jIGk-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-programmering backend

På kurset 'Webprogrammering, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-programmering frontend

Kurset handler om at udvikle moderne web-applikationer med anvendelse af det objekt-orienterede programmeringsparadigme, og med udnyttelse af de moderne, standardiserede protokoller og client/server-modellens muligheder Hertil kommer forståelse for grundlæggende design …

Webudvikling,

Web-programmering, client-side

Med viden om de grundlæggende principper og teknikker for client-side-web-programmering lærer du at udvikle client-side-programmer, der kan kommunikere med server-side-scripts. Du bliver kvalificeret til at tage del i et udviklingsprojekter …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-udvikling backend

På kurset 'Webudvikling, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-udvikling frontend

På Webudvikling Frontend lærer du om frontend programmering, så du kan skabe brugervenlige web-applikationer. På kurset beskæftiger du dig med: - brugervenlighed, online kommunikation, designprincipper og responsivt design - visuel …

Webudvikling,

Webprogrammering, client-side

På Webprogrammering, client-side får du styr på grundlæggende programmering af dynamiske elementer, kommunikation til server-side scripts, samt indsigt i konsekvenserne ved diverse teknologivalg. På faget lærer du om strukturering og …

Webudvikling,

Webprogrammering, server-side

Med ’webprogrammering, server-side’ bliver du introduceret til server-side webudvikling, herunder konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til databaser og relevante sikkerhedsaspekter. Du bliver i stand til at konstruere dynamiske server-side …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg

Webudvikling backend

På kurset 'Webudvikling, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …