IT

Med kurser inden for programmering, big data og digitalisering bliver du klædt på til at håndtere og udvikle fremtidens IT-løsninger.

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Digital transformation\mathew-schwartz-sb7RUrRMaC4-unsplash.jpg
Forretningsudvikling, Ledelse, Projektledelse og -udvikling,

Agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, AI og Machine Learning,

Algoritmer og datastrukturer - DIKU

Kurset 'Algoritmer og datastrukturer' har til formål at præsentere en række algoritmiske paradigmer (herunder del-og-hersk, det grådige princip og dynamisk programmering), samt at introducere en række analyseværktøjer (korrekthed, køretid, pladsbehov). …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling, Samarbejde og relationer,

Brugersamarbejde og -forståelse

Kurset har fokus på forståelse og håndtering af interne brugere og kunder og på, hvorledes man får brugernes og forretningens interesse og støtte i starten og fastholder motivationen ud over …

curated_images\company\Kommunikation, formidling og sprog\jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Webudvikling,

Brugervenlighed og grafisk design

På faget brugervenlighed og grafisk design introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Cloud

Med kurset 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter.Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Data warehousing og OPLAP

Indhold: Enkeltfaget dækker emnerne grundlæggende data warehousing, multidimensionelle databaser og OLAP. Målet er, at deltagerne opnår viden om og praktisk erfaring med anvendelser af data warehousing og On-Line Analytical Processing …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Database for udviklere

Med faget lærer du at vælge og anvende forskellige databasetyper hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner. Du bliver i stand til at analysere og arbejde med store databaser, herunder redesign …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\cetteup-54t5rivyAiI-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Softwareudvikling,

Databaser for udviklere

Her lærer du at bruge relationsdatabaser hensigtsmæssigt i forhold til forskellige anvendelsesdomæner, og du får en dyberegående indsigt i et udvalgt relationelt DBMS – Database Management System. Du lærer også …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

DevOps og Container Teknologi

Indholdet i dette enkeltfag omhandler væsentlige og fundamentale resultater inden for forskning og praksis i emnerne DevOps, container teknologi, kontinuerlig integration, release og idriftsættelse. Der lægges vægt på praktisk programmering …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\jonas-jacobsson-0FRJ2SCuY4k-unsplash.jpg
Den finansielle sektor, Finansiel specialisering,

Digital indholdsproduktion

Kurset ’Digital indholdsproduktion’ giver dig en introduktion til at producere indhold til aktuelle digitale medier og platform. Du får praktisk træning i produktion af forskellige typer af indhold, der understøtter …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\chris-liverani-dBI_My696Rk-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Digital marketing

Med kurset 'Digital marketing' kommer du til at arbejde med alle de kanaler og medier, vi har til rådighed online. Du lærer at bruge data til at udvælge, hvad der …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\cetteup-54t5rivyAiI-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling,

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing, Webudvikling,

E-handel

Du lærer hvordan du starter en webshop helt fra bunden, lægger strategi, markedsfører den og skaber succes online. På dette kursus vil du få en helt række konkrete kompetencer du …

curated_images\individual\Finansiel faglighed og rådgivning\Den finansielle sektor\mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg

Få succes med digital omstilling

Med kurset 'Få succes med digital omstilling' får du kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\amanda-dalbjorn-UbJMy92p8wk-unsplash.jpg
Webudvikling,

Grundlæggende databaser

Med kurset 'Grundlæggende databaser' bliver du i stand til at indgå i databaseanvendelse og databaseudvikling i en webkontekst. Med kurset kan du: - analysere og anvende den relationelle model og/eller …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash.jpg
Finansiel specialisering,

Grundlæggende livsforsikringsmatematik - MATH

Kurset giver de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Grundlæggende netværkssikkerhed

Indhold: Dette enkeltfag giver deltagerne en grundig introduktion til netværksovervågning og netværkssikkerhed. Udbytte: Viden: Gennem faget opnår deltagerne viden om: - Internet-arkitektur. - De vigtigste it-sikkerhedstrusler inclusive bots, spyware, adware …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\amanda-dalbjorn-UbJMy92p8wk-unsplash.jpg
Webudvikling,

Interfacedesign

På kurset 'Interfacedesign' lærer du at analysere og reflektere over samspillet mellem funktionalitet og formgivning, hvor æstetiske og brugsorienterede aspekter medtænkes. Med kurset kan du: - anvende abstrakte modeller for …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\mohdammed-ali-fWbNy_WTMoA-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Introduktion til datascience

Indhold: Enkeltfaget dækker grundlæggende data science, statistiske metoder og statistisk software. Deltagerne introduceres til data science-begrebet og opnår viden om og praktisk erfaring med basale statistiske metoder og software til …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-jIBMSMs4_kA-unsplash.jpg
Softwareudvikling, AI og Machine Learning,

Introduktion til numerisk analyse - MATH

Dette kursus er både praktisk og teoretisk. Den studerende vil arbejde med at forstå de numeriske algoritmer og metoder fra en teoretisk vinkel. Dvs. at kunne forklare de matematiske principper, …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Webudvikling,

Introduktion til programmering kodning og it-tankegang

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Forretningsudvikling\verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
IT-sikkerhed, Ledelse,

It-organisation og ledelse

Indhold: Enkeltfaget omhandler ledelse og organisering af it-organisationer. Faget indledes med introduktion til organisationsteori som baggrund for at forstå organisationers udvikling både med henblik på at kunne lede it-organisationen og …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-Sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Projektledelse og -udvikling\joseph-akbrud-3GX4PJ-qces-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\maxwell-nelson-taiuG8CPKAQ-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing,

Kundeforståelse og kundepleje - i en digital verden

På kurset får du værktøjer til at opnå en dybere forståelse for kunder. Du får overblik over forskelle og ligheder i kundetyper, deres ønsker og behov, og du lærer, hvordan …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Lineær Algebra i Datalogi - MATH

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Netværks - og kommunikationssikkerhed

På kurset 'Netværks- og kommunikationssikkerhed' lærer du at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme. Med kurset kan du: - overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS …

curated_images\company\Finansiel faglighed og rådgivning\nikita-vantorin-F6Gk6nhwlmY-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Finansiel specialisering,

Operationsanalyse 1 - MATH

Kurset giver en bred introduktion til operationsanalyse, herunder optimeringsproblemer og løsningsmetoder, modellering, algorimisk løsninger samt efterbehandling af løsninger. Med kurset har du: - erhvervet viden om matematiske modeller for en …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling,

Programmering

Formålet med kurset 'Programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog. Med kurset kan du: - anvende programmeringssprog til …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling,

Programmering og problemløsning - DIKU

Kurset giver en introduktion til programmering og til hvordan problemløsning struktureres vha. et program. Der gennemgås grundlæggende koncepter og terminologi indenfor programmering. Der undervises i funktionelle, imperative og objektorienterede programmeringsparadigmer. …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Realtime programmering

Indhold: Fagets mål er at give deltagerne et bredt fundament inden for realtimesystemer (real-time systems), så de er godt forberedte på at planlægge, designe og implementere software til indlejrede applikationer, …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Data Science og Big Data,

Sandsynlighedsregning og statistik - MATH

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner: - Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger. Simultane …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Sikkerhed

På faget sikkerhed kommer du til at arbejde med generelle sikkerhedsprincipper og sikkerhed i forhold til operativsystemer, netværk og applikationer. Du vil: - Blive i stand til at identificere fremtidens …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\linkedin-sales-navigator-rkmQRHZqHyU-unsplash.jpg

Sikkerhed i it-Governance

På kurset 'Sikkerhed i I'T-governance' lærer du om etik og principper for it-sikkerhed og bliver introduceret til principper og begreber inden for it-sikkerhed. Med kurset kan du: - foretage risikovurdering …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Softwaresikkerhed

På kurset 'softwaresikkerhed' lærer du om sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og fejl- og datahåndterings betydning for en softwarearkitekturs sårbarheder. Med kurset kan du: - programmere håndtering af forventede …

curated_images\individual\IT\Data Science og Big Data\erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Subjects in Blockchain Technology - DIKU

This is a 4 week-course of software development, where you will have a compact introduction to state-of-the-art blockchain technology, followed by implementing a prototype in a team to solve a …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg
Kommunikation, Data Science og Big Data,

Systemdrift

Med kurset 'Systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Systemsikkerhed

Med kurset 'systemsikkerhed' lærer du at udføre, udvælge, anvende, og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og får viden og færdigheder, der supportere dette. Med kurset kan du: …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Ledelse\drew-beamer-Se7vVKzYxTI-unsplash.jpg
Kommunikation, Digital transformation,

Systemudvikling

Kurset 'Systemudvikling' kvalificerer dig til at kunne arbejde systematisk med nyudvikling, videreudvikling og integration af store it-systemer. Du får færdigheder til at kunne planlægge og gennemføre en systemudviklingsproces under inddragelse …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\christina-wocintechchat-com-Jp-X63-an8U-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Test

På faget Test får du kompetencerne til gennemføre og integrere test, som er i overensstemmelse med projektets kvalitetskrav. Vi kommer bl.a. til at arbejde med - sporbarhed mellem systemkrav og …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling af mobile enheder

På dette diplomfag lærer du at udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet og distributionsklar applikation. Du får viden om de centrale distributionskanaler, så du kan anvende …

curated_images\individual\IT\Webudvikling\studio-republic-fotKKqWNMQ4-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling af store systemer

Kurset kvalificerer dig til at arbejde med udvikling af store systemer. Efter forløbet er du klædt på til at planlægge og styre udviklingsforløb med mange projektdeltagere og designe og implementere …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Udvikling til mobile enheder

Med kurset: 'udvikling til mobile enheder' får du kompetencer til at kunne udvikle applikationer til mobile enheder – fra ide til færdigudviklet, distributionsklar applikation. Du lærer om de centrale distributionskanaler, …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\scott-webb-yekGLpc3vro-unsplash.jpg
Webudvikling,

Udviklingsmiljøer

Kurset lærer dig at vælge kvalificeret mellem forskellige udviklingsmiljøer i relation til platforme og netværk. Du får viden om gængse udviklingsplatforme (fx Eclipse eller Visual Studio) og udviklingsmiljøer (fx Java …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\ricardo-gomez-angel-5YM26lUicfU-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed,

Videregående databaser

Med kurset 'Videregående databaser' lærer du at analysere og anvende relevante modeller for datalagring i web-kontekst. Med kurset kan du arbejde med: - forskellige datamodeller og med forskellige dataformater som …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\shapelined-_JBKdviweXI-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Videregående IT-sikkerhed

Kurset 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i …

curated_images\individual\Organisation, ledelse og strategi\Digital transformation\jukan-tateisi-bJhT_8nbUA0-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation,

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer. Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver …

curated_images\company\Organisation, ledelse og strategi\linkedin-sales-navigator-nQ9-H3-eEww-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation,

Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality

Kurset "Videregående programmering af Virtual Reality/Augmented Reality" kvalificerer dig til at anvende mønstre, skabeloner og arkitekturer i udvikling af Virtual Reality og Augmented Reality. Med faget får du viden om …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash.jpg
IT-sikkerhed,

Videregående sikkerhed i it-governance

På kurset 'Videregående sikkerhed i IT-governance' lærer du om security governance og organisation. Du lærer at forstå og deltage i tilrettelæggelse af sikkerhedsarbejdet i organisationen. Og du får forståelse for, …

curated_images\individual\IT\Softwareudvikling\markus-spiske-qjnAnF0jIGk-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-programmering backend

På kurset 'Webprogrammering, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-programmering frontend

Kurset handler om at udvikle moderne web-applikationer med anvendelse af det objekt-orienterede programmeringsparadigme, og med udnyttelse af de moderne, standardiserede protokoller og client/server-modellens muligheder Hertil kommer forståelse for grundlæggende design …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-udvikling backend

På kurset 'Webudvikling, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …

curated_images\individual\IT\AI og Machine learning\martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Webudvikling,

Web-udvikling frontend

På Webudvikling Frontend lærer du om frontend programmering, så du kan skabe brugervenlige web-applikationer. På kurset beskæftiger du dig med: - brugervenlighed, online kommunikation, designprincipper og responsivt design - visuel …

curated_images\individual\IT\IT-sikkerhed\ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg

Webudvikling backend

På kurset 'Webudvikling, backend' får du viden om designmønstre, tcp/ip-arkitekturen som internettets protokolmæssige fundament, internettets struktur som client/server-platform, World Wide Webs fundamentale protokoller og client/server-arkitekturens muligheder og begrænsninger. Med kurset …