IT

Med kurser inden for programmering, big data og digitalisering bliver du klædt på til at håndtere og udvikle fremtidens IT-løsninger.

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg
Data Science og Big Data

Anvendt Machine Learning og Big Data

Vi du have kompetencer til at anvende machine learning værktøjer og metoder til dataanalyse og håndtering af store datamængder? Så tilmeld dig dette modul. Du bliver introduceret til open-source programmeringssprogene …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed

Cloud

Med kurset 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter.Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og …

Datamodellering, videregående

På kurset lærer du om mere avancerede datamodeller (E/R-modellen) og hvordan alternative datamodeller understøtter behov og krav til analyse og rapportering. På kurset gennemgår vi desuden hvilke datamodeller, der er …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/cetteup-54t5rivyAiI-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/studio-republic-fotKKqWNMQ4-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/jonathan-borba-BjNXpLGnJI0-unsplash.jpg
Digital transformation, Ledelse

Digitalt lederskab

Digitalt lederskab handler om dine kompetencer både som leder og som medarbejder. Du får en indsigt i, hvordan virksomheder drives og får en større forståelse for, hvordan digitalisering skaber værdi …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/siarhei-horbach-xJc--frJbuw-unsplash.jpg

Enterprise arkitektur

Kurset 'Enterprise arkitektur' kommer hele vejen rundt om processen relateret til enterprisearkitektur fra strategisk planlægning til det specifikke arkitekturarbejde inden for business arkitektur, informationsarkitektur, løsningarkitektur og teknisk arkitektur. Kurset rummer …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg

Få succes med digital omstilling

Du får kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. Styrk din egen nysgerrighed på de digitale …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Den finansielle sektor/mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
Ledelse

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling, herunder AI. Der er …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Webudvikling, Digital kommunikation og marketing,

Grafisk design og UI

På faget 'Grafisk design og UI' introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/joshua-ness-9iqqFZ7OuwY-unsplash.jpg
Softwareudvikling,

Grundlæggende objektorienteret programmering

Dette modul er for dig, som ønsker en grundlæggende indføring i den objektorienterede tankegang. På kurset vil du undervejs opnå færdigheder inden for klasser, objekter, metoder, kontrolstrukturer, arv, polymorfi, interfaces, …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Webudvikling

Introduktion til programmering kodning og it-tankegang

Det langsigtede mål med dette kursus er at give deltagerne en solid forståelse for tankegang og metoder bag kodning og it-teknologier. På engelsk taler man ofte om begrebet "computational thinking" …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/tim-van-der-kuip-CPs2X8JYmS8-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

It - projektledelse og porteføljestyring

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst. Dette kursus dækker både metoder fra praksis og indsigt fra forskning, …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-Sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

Digital transformation, Ledelse

Managing Successful Programmes (MSP®) - Foundation

Kravene til programledelse har aldrig været større. Tager man den globale digitalisering, forandringer i høj hastighed og det øgede fokus på agilitet i betragtning, er det kun naturligt, at en …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Netværksforsvar og angrebshåndtering

På kurset vil du blandt andet blive introduceret til sikkerhedsmæssige retningslinjer for data under transport, opbevaring og processering. Undervejs arbejdes der med Intrusion Preventing Systems (IPS), metasploit, Intrusion Detection Systems …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Netværks - og kommunikationssikkerhed

På kurset 'Netværks- og kommunikationssikkerhed' lærer du at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme. Med kurset kan du: - overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling

Programmering

Formålet med kurset 'Programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog. Med kurset kan du: - anvende programmeringssprog til …

Data Science og Big Data,

Robotic Process Automation (RPA)

På faget får du indblik i, hvordan vi kan optimere de mange digitale processer vores arbejdsliv består af. På tværs af økonomifunktionerne i alle virksomheder ser vi i stigende grad, …

Data Science og Big Data

Statistik

På faget statistik får du en teoretisk og praktisk viden om at anvende statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du vil: • Lære at træffe de rette …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/miguelangel-miquelena-Rc-4YdHRrOs-unsplash.jpg
Kommunikation, Data Science og Big Data,

Systemdrift

Med kurset 'systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/linkedin-sales-navigator-Z4BTpfQx_q4-unsplash.jpg
Softwareudvikling

Test

Med kurset i 'Test' får du viden om væsentlige teststrategier og -modeller samt deres rolle i systemudviklingen; arbejder med forskellige testformer og deres anvendelse og lærer at se test som …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/shapelined-_JBKdviweXI-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Videregående IT-sikkerhed

Kurset 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i …

curated_images/company/Organisation, ledelse og strategi/nasa-jlV2k_Fx0fc-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i …

Webudvikling

Web-programmering, client-side

Med viden om de grundlæggende principper og teknikker for client-side-web-programmering lærer du at udvikle client-side-programmer, der kan kommunikere med server-side-scripts. Du bliver kvalificeret til at tage del i et udviklingsprojekter …

Webudvikling

Webprogrammering, client-side

Med 'webprogrammering, client-side' bliver du introduceret til client-side webudvikling, som strukturering og layout af indhold samt dynamiske elementer i browseren. Du bliver kvalificeret til at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader …

Webudvikling

Webprogrammering, server-side

Med ’webprogrammering, server-side’ bliver du introduceret til server-side webudvikling, herunder konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til databaser og relevante sikkerhedsaspekter. Du bliver i stand til at konstruere dynamiske server-side …