IT

Med kurser inden for programmering, big data og digitalisering bliver du klædt på til at håndtere og udvikle fremtidens IT-løsninger.

AI og Machine Learning

Anvendelse af kunstig intelligens (AI)

Med kurset ’anvendelse af kunstig intelligens’ bliver du i stand til at håndtere udvikling af digitale intelligente løsninger, der i stigende grad bliver udbredt og anvendt i samfundet. Du får …

Data Science og Big Data

Azure Fundamentals

Få en grundlæggende viden og forståelse for Cloud-services og Microsoft Azure. På kurset gennemgås de forskellige Cloud koncepter og de helt centrale services i Azure herunder funktioner og værktøjer til …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
Softwareudvikling, IT-sikkerhed

Cloud

Med kurset 'cloud' får du grundlæggende kendskab til netværk, placering af data og de tilhørende teknologiske aspekter.Du får også kvalifikationer til at kunne bidrage ved valg af teknologisk platform og …

IT-sikkerhed, AI og Machine Learning

Cloud sikkerhed og compliance

På kurset får du en bedre forståelse af de udfordringer og muligheder, der er i skyen, når det meste er automatiseret, dokumenteret og sker via software samt når IT-systemlandskaber skabes …

Digital transformation

Dataanalyse

Mange problemstillinger og beslutninger i private og offentlige organisationer er karakteriseret ved usikkerhed og risiko. For at kunne træffe kvalificerede beslutninger under usikkerhed kræves således kendskab til og anvendelse af …

Datamodellering, videregående

På kurset lærer du om mere avancerede datamodeller (E/R-modellen) og hvordan alternative datamodeller understøtter behov og krav til analyse og rapportering. På kurset gennemgår vi desuden hvilke datamodeller, der er …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/pexels-cottonbro-3206145.jpg
AI og Machine Learning, Rådgivning, Digital kommunikation og marketing, Digital transformation

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Den digitale omstilling er allerede en virkelighed i rådgiverens job og i pengeinstituttet. Rådgiveren kommer til at spille en anderledes rolle i fremtiden. Kunderne benytter stadig flere digitale platforme, hvor …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/cetteup-54t5rivyAiI-unsplash.jpg
Projektledelse og -udvikling

Digital projektledelse

Med kurset 'Digital projektledelse' lærer du at igangsætte, facilitere og drive en agil arbejdsproces. Du kommer til at arbejde både med filosofien og principperne bag det at arbejde agilt, og …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/charles-deluvio-o7_z_T-RQ_Y-unsplash.jpg
Digital kommunikation og marketing

Digitalt design

Kurset 'Digitalt design' har særlig vægt på User Experience (UX) og gør dig skarp inden for brugeroplevelser. Med kurset kan du: - arbejde effektivt med UX - anvende Design Thinking-metoder …

IT-sikkerhed

En risikovurderingsmodel

Mangler du struktureret overblik over risici i IT-systemlandskabet? I IT-verdenen kan det være uoverskueligt at finde og håndtere risici, som ofte er usynlige og ændrer sig over tid. Kurset giver …

curated_images/company/Finansiel faglighed og rådgivning/linkedin-sales-navigator-qbDiSp5IqxA-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Rådgivning, Digital kommunikation og marketing, Digital transformation

Få succes med digital omstilling

Du får kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og får metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder. Styrk din egen nysgerrighed på de digitale …

curated_images/individual/Finansiel faglighed og rådgivning/Den finansielle sektor/mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash.jpg
Finansiel specialisering

Finansiering 1 - MATH

Kurset 'Finansiering 1' giver de studerende en bred introduktion til deterministiske betalingsrækker, én-periodemodeller med usikkerhed og stokastiske fler-periodemodeller. Med kurset kan du: - Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
AI og Machine Learning, Den finansielle sektor, Digital transformation, Ledelse

Forandringsledelse og digital omstilling

Den digitale udvikling og kunstig intelligens forandrer ledelsesopgaven. Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling, herunder …

curated_images/company/Kommunikation, formidling og sprog/jonas-jacobsson-DKO14OOcsHo-unsplash.jpg
Webudvikling, Digital kommunikation og marketing

Grafisk design og UI

På faget 'Grafisk design og UI' introduceres du til væsentlige elementer for en succesfuld brugeroplevelse blandt andet informationsarkitektur, brugerundersøgelser og brugertests. Du bliver introduceret til formgivning og æstetik, farvelære og …

curated_images/individual/IT/Softwareudvikling/you-x-ventures-X8H8vPcelPk-unsplash.jpg

Grundlæggende kursus i agil porteføljestyring

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til den agile porteføljestyring suppleret med best practice. Det betyder, at vi vil arbejde med en …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images/individual/IT/IT-sikkerhed/ryoji-iwata-X53e51WfjlE-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-Sikkerhed

Kurset 'IT-sikkerhed' har til formål at introducere den studerende til grundlæggende begreber og terminologi inden for it-sikkerhed, herunder især kernebegreber som fortrolighed, integritet og tilgængelighed. Modulet kvalificerer dig til at …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Forretningsudvikling/verne-ho-0LAJfSNa-xQ-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

IT-sikkerhed - DIKU

Kurset 'IT-sikkerhed' omhandler principper inden for computer- og netværkssikkerhed, og vi vil diskutere forskellige angrebsteknikker, og hvordan man kan imødegå dem. Kurset introducerer bl.a. sikkerhedsanalyse, analyse af trusselsaktør, usikker software, …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/erik-eastman--6zFVL4YuaM-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Netværksforsvar og angrebshåndtering

På kurset vil du blandt andet blive introduceret til sikkerhedsmæssige retningslinjer for data under transport, opbevaring og processering. Undervejs arbejdes der med Intrusion Preventing Systems (IPS), metasploit, Intrusion Detection Systems …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/possessed-photography-YKW0JjP7rlU-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Netværks - og kommunikationssikkerhed

På kurset 'Netværks- og kommunikationssikkerhed' lærer du at forstå og håndtere netværkssikkerhedstrusler samt implementere og konfigurere udstyr til samme. Med kurset kan du: - overvåge netværk samt netværkskomponenter, (f.eks. IDS …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/martin-sanchez-JQ0YVavMKLo-unsplash.jpg
Webudvikling, Softwareudvikling

Programmering

Formålet med kurset 'Programmering' er at give dig færdigheder til at forstå og anvende grundlæggende programmeringslogik. Sproget kan være objektorienteret eller scriptingsprog. Med kurset kan du: - anvende programmeringssprog til …

Data Science og Big Data

Python Programmering Grundlæggende

Python er et enkelt og veldesignet sprog, som kan bruges til at løse organisationers kodeudfordringer lige fra simple scripts helt op til avancerede dataanalyserer, der modellerer virksomhedens problemdomæner. Dette kursus …

Data Science og Big Data, Finansiel specialisering

Python programmering til datavidenskab

Kurset er en introduktion til programmering i Python med fokus på databehandling og -analyse. Kurset indeholder grundlæggende begreber fra programmering såsom datatyper, kontrolstrukturer, løkker, funktioner, objektorienteret programmering, pattern matching (regulære …

Data Science og Big Data

Robotic Process Automation (RPA)

På faget får du indblik i, hvordan vi kan optimere de mange digitale processer vores arbejdsliv består af. På tværs af økonomifunktionerne i alle virksomheder ser vi i stigende grad, …

Data Science og Big Data

SQL Programmering Grundlæggende

Du får viden og færdigheder til at kunne forstå og anvende SQL (Structured Query Language) til at tilgå databaser samt at kunne omsætte problemstillinger i hverdagen til anvendelig SQL-syntaks. På …

Data Science og Big Data

SQL Programmering Videregående

At give deltagere viden og færdigheder til at kunne opfylde mere komplekse rapportønsker fra virkelighedens verden, hvilket kræver: - Overblik - Valg af bedste strategi - Evne til at kombinere …

Data Science og Big Data

Statistik

På faget statistik får du en teoretisk og praktisk viden om at anvende statistisk teori og metode i økonomiske og markedsføringsmæssige sammenhænge. Du vil: • Lære at træffe de rette …

curated_images/individual/IT/Data Science og Big Data/klara-kulikova-MacPE7y9zfo-unsplash.jpg
Data Science og Big Data, Kommunikation

Systemdrift

Med kurset 'Systemdrift' bliver du kvalificeret til et arbejde med systemadministration, herunder konfiguration og drift af servere samt automatisering af vedligeholdelsesopgaver. Du bliver desuden i stand til systematisk at tilrettelægge …

curated_images/individual/IT/Webudvikling/you-x-ventures-MUZFKa_mttU-unsplash.jpg
Softwareudvikling

Test

Med kurset 'Test' kvalificerer dig til at arbejde med planlægning og gennemførelse af test. Du lærer at se testens strategiske rolle i den samlede udviklingsproces og at være ansvarlig for …

curated_images/individual/IT/AI og Machine learning/shapelined-_JBKdviweXI-unsplash.jpg
IT-sikkerhed

Videregående IT-sikkerhed

Kurset 'videregående it-sikkerhed' kvalificerer dig til at anvende forskellige sikkerhedsteknologier og -løsninger, herunder kryptografi.Du bliver i stand til selvstændigt og professionelt at søge informationer om og tilegne dig teknikker i …

curated_images/individual/Organisation, ledelse og strategi/Ledelse/jeremy-thomas-rMmibFe4czY-unsplash.jpg
Softwareudvikling, Innovation

Videregående programmering

Kurset 'Videregående programmering' kvalificerer dig til at kunne anvende mønstre og skabeloner i programudvikling og kunne anvende lagdelte arkitekturer.Du får desuden viden om fundamentale algoritmer og datastrukturer og bliver i …

Webudvikling

Web-programmering, client-side

Med viden om de grundlæggende principper og teknikker for client-side-web-programmering lærer du at udvikle client-side-programmer, der kan kommunikere med server-side-scripts. Du bliver kvalificeret til at tage del i et udviklingsprojekter …

Webudvikling

Webprogrammering, client-side

Med 'webprogrammering, client-side' bliver du introduceret til client-side webudvikling, som strukturering og layout af indhold samt dynamiske elementer i browseren. Du bliver kvalificeret til at strukturere og udvikle dynamiske brugergrænseflader …

Webudvikling

Webprogrammering, server-side

Med ’webprogrammering, server-side’ bliver du introduceret til server-side webudvikling, herunder konstruktion af dynamiske sider med forbindelse til databaser og relevante sikkerhedsaspekter. Du bliver i stand til at konstruere dynamiske server-side …