Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling

SAFe Scrum Master

Beskrivelse

I dette to-dages kursus, vil deltagerne få en forståelse af rollen som Scrum Master hvor der arbejdes med SAFe. I modsætning til traditionelle kurser, der fokuserer på de grundlæggende elementer i Scrum på Team niveau, udforsker dette kursus rollen som Scrum Master i relation til hele organisationen og forbereder deltagerne til at planlægge og gennemføre Program Increments (PI). Dette omfatter at lære de vigtigste komponenter i agil udvikling i stor skala, hvordan Scrum faciliteres i hele organisationen, og hvordan man udfører sprint/iteration planlægning. Deltagerne vil også lære, hvordan man opbygger højtydende agile teams ved at blive en agil leder og coach, og hvordan man coacher agile teams til at levere den maksimale forretningsværdi i stor skala. Dette kursus gør dig parat til at udføre rollen som Scrum Master i en SAFe organisation og bringe værdi til teams i det daglige.

Kurset egner sig særligt til dem som skal fungere som Scum Master i et agilt team eller ledere der ønsker at forstå rollen og dens betydning for et teams succes. Forudgående kendskab til agile er ikke krævet men vil være en fordel.

Kurset undervises på dansk med materialer på engelsk. Deltagelse i kurset forbereder deltagerne til at tage eksamen og blive certificeret SAFe® 5 Scrum Master (SSM). Eksamen er frivillig, den gennemføres online på engelsk inden 30 dage efter kurset.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: PA Consulting
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding