Vidensbanken

I vidensbanken kan du som medarbejder, tillidsrepræsentant og virksomhed finde viden om kompetenceudvikling og -behov i den finansielle sektor.

 

Du lærer mere af at komme på kursus med en kollega

VirksomhedskurserKurser gavner både dig, dine kollegaer og den virksomhed, du er ansat i. Men nogle typer af kurser giver et større læringsudbytte end andre. Vi har undersøgt hvilken type kurser, det er.  

En evaluering af Finanskompetencepuljen viser, at over halvdelen er meget enige i, at det skaber værdi at tage på kursus med en kollega. Medarbejderne på kurser sammen synes i højere grad, at de kan bruge kurset i hverdagen, og det kan skyldes, at de lærer sammen med kollegaer.

”Godt kursus – VIGTIGT at tage det sammen med sine projektkollegaer” - Kursist på virksomhedskursus

Hvordan virksomhedskurser gavner virksomheden
For virksomheder betyder kurser, hvor kollegaer er afsted sammen, at det lærte i højere grad bliver en del af arbejdsdagen og giver økonomiske gevinster. Vidensdelingen bliver større, og det siver ud til resten af virksomheden. Undersøgelser viser, at kurser med kollegaer medfører, at:

  • Produktiviteten stiger med 75%
  • Udgifter til efteruddannelse reduceres med op til 30%
  • Virksomheder med fokus på medarbejdernes efteruddannelse har et 24% større overskud, end de der ikke gør

Det afhænger dog i høj grad af lederne, om det lærte bliver en del af dagligdagen. Her skal de nemlig være åbne for, at de nye kompetencer afprøves i dagligdagen, som artiklen ”The effect of managerial support on employees’ readiness for change: A study of a large-scale organizational change” viser.

Gruppens gevinster
For medarbejdergruppen giver kurset en dybere forståelse af emnet, da kollegaerne kan dele deres viden og skabe erfaring sammen. Dette kan ifølge forskning også hjælpe med at sprede viden og best practices i hele organisationen. Ifølge en undersøgelse kan viden og erfaringsdeling føre til en stigning på 23% i innovation og 31% i medarbejdertilfredshed.

At tage på kurser sammen med kollegaer betyder, at gruppen har et fælles mål at stræbe efter. Dette kan hjælpe med at opbygge stærkere forbindelser i teamet og øge motivationen til at lære mere. Når kollegaer tager kurser sammen, kan de dermed lære at arbejde bedre sammen og forbedre deres samarbejdsevner.

”Dette var et super fedt kursus, der i hele vores team har bidraget til mange aha-oplevelser. Det er perfekt, at Finanskompetencepuljen dækker sådanne kurser – KÆMPE TAK skal der lyde fra os” - Kursist på virksomhedskursus

Medarbejderens udbytte
For medarbejderen giver efteruddannelse og kompetenceudvikling et bedre liv, flere jobmuligheder og muligheden for at stige i løn. Nogle medarbejdere oplever at sige 11% i løn efter kompetenceudvikling til forskel fra medarbejderne, der ikke tager på efteruddannelse. Det er særligt medarbejdere i den finansielle sektor, sundhedsvæsen og den teknologiske sektor, som det gælder for.

En artikel i tidsskriftet Journal of Career Development påpeger, at efteruddannelse udvikler medarbejdernes faglighed, mentale sundhed og selvtillid, mens det mindsker stress. efteruddannelsesmuligheder kan øge livskvaliteten ved at forbedre arbejdsevner, faglige færdigheder og selvtillid.

Så tag en kollega under armen og kontakt den faglige repræsentant, så I kan komme på kursus sammen!

 Referencer

  • American Society for Training and Development, 2013: "The Value of Training"
  • Brown og Duguid, 1991: ”Organizational learning and communities-of-practice”
  • EY, 2016: ”The DNA of the COO: How leaders are shaping their future in a rapidly changing world”
  • Georgetown University Center on Education and the Workforce, 2015: “The Economic Value of College Majors and the ROI of Liberal Arts Education”
  • Journal of Career Development, 2019: “Continuing Education and Mental Health: A Review of the Literature”
  • TalentLMS, 2015: “How eLearning Affects On-The-Job Training”
  • Training Industry, 2017: “The Benefits and Best Practices of Shared Learning”