Man bliver aldrig færdig med at lære og udvikle sig

Man kan godt føle sig glimtvis gammel med sine håndskrevne noter. Til gengæld giver det nogle gode diskussioner, når unge studerende og garvede finansansatte er på kursus sammen, fortæller Doris Kristensen, complianceansvarlig i Broager Sparekasse og erfaren kursusdeltager. Hvis du har forbehold for at efteruddanne dig, så tag en snak med kolleger, som allerede har været afsted, råder hun.

Hvad pokker er det?

De unge kursister undrede sig, da Doris Kristensen sidste efterår mødte op på compliance-modulet på Aalborg Universitet med en mappe med print af undervisningsmaterialet.

De unge tog heller ikke noter i hånden under kurset – alt foregik på den bærbare pc.

”Der er man lidt gammel. Jeg er digital, men ikke så digital som de unge,” konstaterer 57-årige Doris Kristensen, som har været complianceansvarlig i Broager Sparekasse - nu Sydjysk Sparekasse - siden 2019.

”Compliance er et nyt ansvarsområde for mig. Derfor ville gerne have papir på det,” siger hun.

Hun kom til sparekassen fra en stilling som private banking-chef i Sydbank og har tidligere været 25 år i Nordea – først som bankelev og siden rådgiver, filialchef, specialist og leder af specialister.   

”Man bliver aldrig færdig med at lære og udvikle sig. Når man skifter job, følger der noget andet med. Hvis man ikke kan sætte to streger under alle de kompetencer, jobbet kræver, må man gøre noget ved det,” fastslår hun.

Diskussioner på kryds og tværs

Det var en kollega, som gjorde Doris Kristensen opmærksom på kurset og muligheden for at få dækket udgifterne gennem Finanskompetencepuljen.

Compliance-modulet er en del af den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i finansiel rådgivning. Derfor var der både unge studerende og garvede finansansatte blandt kursisterne.

”Det gav nogle gode diskussioner på kryds og tværs, fordi vi kunne supplere teorierne med erfaringer fra det virkelige liv,” fremhæver hun.

Kursusdagene med fysisk fremmøde var intensive og lange, men det var godt at mødes og være i dialog om emnerne.

Doris Kristensen var særligt glad for at konstatere, at den teoretiske del matcher det, som praktiseres hjemme i ’butikken’.

Kursets pensum voldte ingen kvaler:

”Vi er alle vant til at tilegne os nyt stof i hverdagen, så det var ikke den store udfordring.”

I træning til eksamen

De håndskrevne noter fra undervisningen var rare at have til den afsluttende skriftlige eksamen, synes Doris Kristensen.

Selve prøven bekymrede hende ikke, for hun har jævnligt været kurser og bestået eksaminer – blandt andet som formuerådgiver i 2017. 

”Jeg plejer at sige, at eksamen skal man være i træning til. Det må gerne kilde lidt i maven, men det skal ikke overskygge det hele. Det risikerer man, at det gør, hvis det er meget længe siden, man har været til eksamen.”

Compliance-kursets digitale eksamen var dog helt nyt for Doris Kristensen:

”Tanken om at skulle have styr på at logge ind fyldte næsten mere end selve eksamen.” 

Hun bad om hjælp hos en kollega, som havde prøvet det før – og så forduftede den digitale dramatik.   

”Hvis du har nogle bekymringer eller forbehold for at efteruddanne dig, så tag fat i kolleger, som allerede har været afsted. De har som regel en god indgangsvinkel og kan bryde dine forestillinger,” råder Doris Kristensen.

Efter at have været på kursus med støtte fra Finanskompetencepuljen tjekker hun jævnligt aktuelle tilbud på Finansforbundets hjemmeside og har blandt andet deltaget i korte webinarer inden for compliance.

I foråret tog hun kurset Cloud sikkerhed og compliance på Teknologisk Institut.

”Her er jeg ikke så vidende, og så er det jo bare om at komme afsted!”