Organisation, ledelse og strategi, Kommunikation, Kommunikation, formidling og sprog, Samarbejde og relationer, Samarbejde og relationer

Forandrings - og procesfacilitering

Beskrivelse

Kurset 'Forandrings - og procesfacilitering' giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe og drive forandringer, til at styrke samarbejdet i deres organisation og til at skabe momentum i vanskelige processer.

Med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og cases arbejdes der med at udvikle både tankesæt og værktøjskasse til at tackle organisatoriske udfordringer på nye måder.

Indhold og deltagernes udbytte
Gennem forløbet opnår deltagerne metoder og redskaber til at styrke og udvikle deres kommunikative kompetencer og evner til at facilitere til gavn for dem selv og deres organisation. Der sættes fokus på, hvordan deltagerne som procesledere kan styrke engagement og produktivitet hos kolleger og samarbejdspartnere. Gennem teoretisk og praktisk arbejde opnår deltagerne forståelse for vigtigheden af en professionel tilgang til at skabe involverende processer og rum for læring og udvikling i en organisatorisk sammenhæng.

Gennem forløbet inddrages eksempler fra deltagernes hverdag, hvilket styrker koblingen til udvikling i egen organisatorisk kontekst og til en endnu bedre løsning af opgaverne. Alt dette sker i tillidsfulde rammer, hvor der er rum til læring og refleksion.

Det faglige indhold tager afsæt i relevante teorier samt afprøvning af konkrete redskaber til at skabe udviklende processer. Processer som deltagerne efter forløbet er klar til at påtage sig ansvar for.

Der arbejdes med følgende temaer i forløbet:
- Rollen, relationerne og organisationen i et processuelt perspektiv
- Processuelle værktøjer
- Design og implementering af processer
- Anerkendende processer
- De udfordrende processer
- Historier og processer
- Coachende værktøjer

Målgruppe
Forløbet vil være af særlig relevans for ledere og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere forandringsprocesser, og ofte står med ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller fx i forbindelse med projektledelse, hvor man arbejder med involvering af interessenter.

Forløbets placering i uddannelsen
Forandrings- og procesfacilitering kan tages som et selvstændigt forløb eller som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Forløbet udgøres af to valgmoduler: ”Forandringsledelse” og ”Ledelse og coaching”. Hvert modul er på 5 ECTS-point, hvorfor den samlede uddannelse er på 10 ECTS-point.
Forløbet er et integreret forløb, der løber over 4 blokke på hver 2 dages undervisning og praktiske opgaver mellem undervisningsblokkene. Desuden etableres træningsgrupper, som mødes mellem undervisningsblokkene.

Forløbet afsluttes med en internt bedømt skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Kursusforløb

Forår 2021:
Modul 1: 2.-3. marts
Modul 2: 22.-23. marts
Modul 3: 26.-27. april
Modul 4: 1.-2. juni
Eksamen: Uge 24

Efterår 2021:
Modul 1: 31. august + 1. september
Modul 2: 30. september + 1. oktober
Modul 3: 1.-2. november
Modul 4: 1.-2 december
Eksamen: Endnu ikke fastlagt

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Professionshøjskole & Mannaz
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding