Tilmelding

Ledelse og facilitering af organisatoriske udviklingsprocesser

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole & Mannaz

Lokation

  • Copenhagen

Beskrivelse

Få redskaber til at designe, facilitere og lede; udviklingsprocesser, interaktioner, møder og dialoger.

Beskrivelse
Kurset giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe forløb og skabe dialoger, for at styrke samarbejdet i deres organisation og til at skabe momentum i vanskelige interaktioner. Med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og cases arbejdes der med at udvikle både tankesæt og værktøjskasse til at tackle organisatoriske udfordringer på nye måder.
Indhold og deltagernes udbytte

Gennem forløbet opnår deltagerne metoder og redskaber til at styrke og udvikle deres kommunikative kompetencer og evner til at facilitere til gavn for dem selv og deres organisation. Der sættes fokus på, hvordan deltagerne som proces-facilitatorer kan navigere mellem proces (hvordan) og indhold (hvad) og derved styrke engagement og produktivitet hos kolleger og samarbejdspartnere. Gennem teoretisk og praktisk arbejde opnår deltagerne forståelse for vigtigheden af en professionel tilgang til at skabe involverende interaktioner/processer og rum for læring og udvikling i en organisatorisk sammenhæng.

Gennem forløbet inddrages eksempler fra deltagernes hverdag, hvilket styrker koblingen til udvikling i egen organisatorisk kontekst og til en endnu bedre løsning af opgaverne. Alt dette sker i tillidsfulde rammer, hvor der er rum til læring og refleksion.
Det faglige indhold tager afsæt i relevante teorier samt afprøvning af konkrete redskaber til at skabe udviklende interaktioner/processer, som bidrager til at opnå effekt af den udvikling organisationen har igangsat.

Der arbejdes med følgende temaer i forløbet
- Det relationelle, sprog og kommunikation som omdrejningspunkt for forståelse af ’virkeligheden’ og organisatoriske dynamikker
- Rollen som facilitator
- Hvordan der skabes mening og følgeskab, når udvikling og forandring skal implementeres og ”forstyrrer”
- Design af udviklingsprocesser og udviklingsforløb med fokus på effekt via involvering af interessenter
- Anerkendende metoder i udviklings- og forandringsarbejde – herunder betydningen af organisationens fortællinger
- Håndtering af det svære og komplekse fx udfordrende relationer og samarbejder
- Samtaleværktøjer
- Coachende værktøjer

Målgruppe
Forløbet vil være af særlig relevans for ledere, projektledere, SCRUM-masters, konsulenter og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere udviklingsprocesser, eller skal skabe engagement, styre dialoger, og ofte står med ansvar for at lede møder og workshops eller varetager roller, hvor man arbejder med involvering af interessenter.

Forløbet i uddannelsen
Forløbet udgøres af to valgmoduler: ”Ledelse og facilitering” og ”Ledelse og coaching”. Hvert modul er på 5 ECTS-point, hvorfor den samlede uddannelse er på 10 ECTS-point.

Forløbet er et integreret forløb, der løber over 4 blokke på hver 2 dages undervisning og praktiske opgaver mellem undervisningsblokkene. Desuden etableres træningsgrupper, som mødes mellem undervisningsblokkene. Der er desuden relevant litteratur til alle undervisningsblokke.
Undervisningen foregår på Københavns Professionshøjskole i København.

Forløbet afsluttes med en internt bedømt skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Københavns Professionshøjskole & Mannaz


Det praktiske

Kursusudbyder

Københavns Professionshøjskole & Mannaz

Lokation

  • Copenhagen

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
Charlotte Ginge Jensen
E-mail: cgj@mannaz.com
Tlf.