Organisation, ledelse og strategi

Forandrings - og procesledelse

Beskrivelse

Kurset 'Forandrings - og procesledelse' giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe og drive forandringer, til at styrke samarbejdet i deres organisation og til at skabe momentum i de vanskelige processer.

Med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og cases arbejdes der med at udvikle både tankesæt og værktøjskasse til at tackle organisatoriske udfordringer på nye måder.

Indhold og deltagernes udbytte
Gennem forløbet opnår deltagerne metoder og redskaber til at styrke og udvikle deres kommunikative kompetencer og evner til at facilitere til gavn for dem selv og deres organisation. Der sættes fokus på, hvordan deltagerne som procesledere kan styrke engagement og produktivitet hos kolleger og samarbejdspartnere. Gennem teoretisk og praktisk arbejde opnår deltagerne forståelse for vigtigheden af en professionel tilgang til at skabe involverende processer og rum for læring og udvikling i en organisatorisk sammenhæng.

Gennem forløbet inddrages eksempler fra deltagernes hverdag, hvilket styrker koblingen til udvikling i egen organisatorisk kontekst og til en endnu bedre løsning af opgaverne. Alt dette sker i tillidsfulde rammer, hvor der er rum til læring og refleksion.

Det faglige indhold tager afsæt i relevante teorier samt afprøvning af konkrete redskaber til at skabe udviklende processer. Processer som deltagerne efter forløbet er klar til at påtage sig ansvar for.

Der arbejdes med følgende temaer i forløbet:
- Personligt og professionelt udviklingsprojekt
- Rollen, relationerne og organisationen i et processuelt perspektiv
- Processuelle værktøjer
- Design og implementering af processer
- Anerkendende processer
- De udfordrende processer
- Historier og processer
- Coachende værktøjer.

Målgruppe
Forløbet vil være af særlig relevans for ledere og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere forandringsprocesser, ofte står med ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller fx i forbindelse med projektledelse, hvor man arbejder med involvering af interessenter.

Forløbets placering i uddannelsen
Forandrings- og Procesledelse kan tages som et selvstændigt forløb eller som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Tages forløbet som en del af en hel diplomuddanneIse, udgør forløbet dermed to ud af tre af valgmodulerne på uddannelsen

Forløbet afsluttes med en internt bedømt kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Da forløbet udgøres af et modul på diplomuddannelsen i ledelse, skal du opfylde de gældende optagelseskrav for diplomuddannelser: Minimum en kort videregående uddannelse på akademiniveau samt to års efterfølgende relevant erhvervserfaring

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Kursusforløb

København – Forår 2020
Modul 1: 25-26/2
Modul 2: 31/3 – 1/4
Modul 3: 12-13/5
Modul 4: 11-12/6

København - Efterår 2020
Modul 1: 1-2/9
Modul 2: 30/9-1/10
Modul 3: 26-27/10
Modul 4: 24-25/11

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Professionshøjskole & Mannaz
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding