Organisation, ledelse og strategi, Kommunikation, Kommunikation, formidling og sprog, Ledelse

Det personlige lederskab og forandring

Beskrivelse

Formålet med kurset er, at du arbejder med at udvikle din egen ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til din egen organisations behov og opgaveløsning.

Med kurset kan du:
- Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab
- Udvikle din egen kommunikative og refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter
- Identificere dine egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af dit personlige og faglige lederskab

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: UCN Act2Learn Aalborg
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding