Organisation, ledelse og strategi

Kompetence- og Organisationsudvikling

Beskrivelse

Kurset handler om kompetence- og organisationsudvikling. Dette inkluderer relevante temaer såsom HRM, kompetencer, eksekvering, effektivisering, performance management, magt og politik. Valgfagsmodulet supplerer undervisningen på uddannelsens 1. og 2. semester.

Læringsmål:

Viden
•Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for kompetence- og organisationsudvikling, herunder bl.a. Human Ressource Management, strategieksekvering og performance management samt magt og dialog i organisationer.
•Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder
•Den studerende skal kunne gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for projektarbejdets faglige temaramme, herunder:
•Kunne identificere, udarbejde, dokumentere og afgrænse en problemformulering.
•Kunne udvise metodisk refleksion, herunder at kunne reflektere over og begrunde, hvordan problemformuleringen kan behandles og indløses på en systematisk og velovervejet måde.
•Kunne indsamle, kritisk vurdere og anvende relevant litteratur/teori fra bøger, tidsskrifter og andre kilder.
•Kunne indsamle/generere, kritisk vurdere og anvende relevant empiri.
•Kunne behandle problemformuleringen på en systematisk og velovervejet måde, herunder at kunne gennemføre en relevant analyse, tolkning, syntese og/eller diskussion.
•Kunne udarbejde en konklusion i forhold til problemformuleringen, herunder hvis relevant at udforme forslag til løsning(er) på det behandlede problem og diskutere implementering af løsning(er), hvis dette ligger inden for projektets rammer.
•Kunne formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation, herunder gennem kildehenvisninger og dokumentation.
•Kunne udvise forståelse for og refleksion over styrker og svagheder såvel som muligheder og begrænsninger i projektarbejdet.
•Kunne relatere projektarbejdet til valgfagets temaramme.

Kompetencer
•Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende erhvervsøkonomisk teori og forståelser til at løse problemstillinger indenfor kompetence- og organisationsudvikling, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • ECTS-point: 15
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding