Tilmelding

HRM og forandringsledelse

Kursusudbyder

Aalborg Universitet

Lokation

 • Aalborg
 • Online
 • Rungsted
 • Viborg

Beskrivelse

Kurset handler om kompetence- og organisationsudvikling. Dette inkluderer relevante temaer såsom HRM, kompetencer, eksekvering, effektivisering, performance management, magt og politik.
Læringsmål:

Viden
- Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for kompetence- og organisationsudvikling, herunder bl.a. Human Ressource Management, strategieksekvering og performance management samt magt og dialog i organisationer.
- Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder
- Den studerende skal kunne gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for projektarbejdets faglige temaramme, herunder:
- Kunne identificere, udarbejde, dokumentere og afgrænse en problemformulering.
- Kunne udvise metodisk refleksion, herunder at kunne reflektere over og begrunde, hvordan problemformuleringen kan behandles og indløses på en systematisk og velovervejet måde.
- Kunne indsamle, kritisk vurdere og anvende relevant litteratur/teori fra bøger, tidsskrifter og andre kilder.
- Kunne indsamle/generere, kritisk vurdere og anvende relevant empiri.
- Kunne behandle problemformuleringen på en systematisk og velovervejet måde, herunder at kunne gennemføre en relevant analyse, tolkning, syntese og/eller diskussion.
- Kunne udarbejde en konklusion i forhold til problemformuleringen, herunder hvis relevant at udforme forslag til løsning(er) på det behandlede problem og diskutere implementering af løsning(er), hvis dette ligger inden for projektets rammer.
- Kunne formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation, herunder gennem kildehenvisninger og dokumentation.
- Kunne udvise forståelse for og refleksion over styrker og svagheder såvel som muligheder og begrænsninger i projektarbejdet.
- Kunne relatere projektarbejdet til valgfagets temaramme.

Kompetencer
- Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende erhvervsøkonomisk teori og forståelser til at løse problemstillinger indenfor kompetence- og organisationsudvikling, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Aalborg Universitet


Det praktiske

Kursusudbyder

Aalborg Universitet

Lokation

 • Aalborg
 • Online
 • Rungsted
 • Viborg

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt
Seniorrådgiver Lars Krull
E-mail: krull@business.aau.dk
Tlf. 99 40 27 05

ECTS-point:

15

Om ECTS-point
Om ECTS-point ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.

Undervisningssprog

Dansk

Udbudt til

Forår/Efterår

Kursets uddannelsesniveau

Bachelor/Diplom/HD2

Kursets varighed og datoer

Se ansøgningsfrister på Aalborg Universitets hjemmeside.

Find dit uddannelsesniveau

Finanskompetencepuljen udbyder kurser, der stiller krav til dit uddannelsesniveau og din erfaring.

Er du usikker på, hvilke kurser du kan søge med dit nuværende uddannelsesniveau og din erfaring, kan du herunder indtaste dit nuværende uddannelsesniveau og se om det giver adgang til dette kursus.

Fuldtidsstudier
Ph.d.
Kandidat
Kurset ligger på dette niveau Universitestbachelor
Kurset ligger på dette niveau Professionsbachelor
Erhvervsakademiuddannelse
Erhvervsfaglige uddannelser
Gymnasiale uddannelser
Folkeskole
Voksen- efter og videreuddannelse
Master
Kurset ligger på dette niveau Diplom/HD
Akademiuddannelse
Arbejdsmarkeduddannelse

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

 2. Tal med din leder

  Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

 3. Ansøg kursus

  Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

 4. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til to kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?