Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Samarbejde og relationer, Samarbejde og relationer

HRM og forandringsledelse

Beskrivelse

Kurset handler om kompetence- og organisationsudvikling. Dette inkluderer relevante temaer såsom HRM, kompetencer, eksekvering, effektivisering, performance management, magt og politik.
Læringsmål:

Viden
- Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for kompetence- og organisationsudvikling, herunder bl.a. Human Ressource Management, strategieksekvering og performance management samt magt og dialog i organisationer.
- Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder
- Den studerende skal kunne gennemføre et problembaseret projektarbejde inden for projektarbejdets faglige temaramme, herunder:
- Kunne identificere, udarbejde, dokumentere og afgrænse en problemformulering.
- Kunne udvise metodisk refleksion, herunder at kunne reflektere over og begrunde, hvordan problemformuleringen kan behandles og indløses på en systematisk og velovervejet måde.
- Kunne indsamle, kritisk vurdere og anvende relevant litteratur/teori fra bøger, tidsskrifter og andre kilder.
- Kunne indsamle/generere, kritisk vurdere og anvende relevant empiri.
- Kunne behandle problemformuleringen på en systematisk og velovervejet måde, herunder at kunne gennemføre en relevant analyse, tolkning, syntese og/eller diskussion.
- Kunne udarbejde en konklusion i forhold til problemformuleringen, herunder hvis relevant at udforme forslag til løsning(er) på det behandlede problem og diskutere implementering af løsning(er), hvis dette ligger inden for projektets rammer.
- Kunne formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog, der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til argumentation, herunder gennem kildehenvisninger og dokumentation.
- Kunne udvise forståelse for og refleksion over styrker og svagheder såvel som muligheder og begrænsninger i projektarbejdet.
- Kunne relatere projektarbejdet til valgfagets temaramme.

Kompetencer
- Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende erhvervsøkonomisk teori og forståelser til at løse problemstillinger indenfor kompetence- og organisationsudvikling, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • ECTS-point: 15
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding