Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling, IT

It - projektledelse og porteføljestyring

Beskrivelse

Kurset giver den studerende kompetencer til at analysere, reflektere over og styre it-projekter og it-projektporteføljer i en organisatorisk kontekst.

Dette kursus dækker både metoder fra praksis og indsigt fra forskning, selvom der lægges vægt på forskning. Deltagerne lærer at anvende metoder til klassisk og agil it-projekt- og porteføljestyring. Deltagerne diskuterer relateret til forskningen indenfor området styrker og mangler ved forskellige metoder. Desuden vil deltagerne lære at anvende koncepter fra forskningen til at forstå udfordringerne i it-projekt- og porteføljestyring.

Efter kurset vil den studerende kunne:
- Identificere forskellige perspektiver på it-projektledelse og porteføljestyring og deres implikationer på, hvordan vi forstår it-projekter, og hvordan hvert perspektiv er linket to forskellige typer ledelsesværktøjer
- Anvende og redegøre for, hvad forskellige perspektiver betyder for problemidentifikation og analyse samt løsninger i forhold til en valgt case
- Sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver på flere dimensioner
- Forholde teoretiske perspektiver til praksis og forklare de typer af overvejelser, der måtte opstå fra en projektleder, porteføljestyrer eller projektansvarlig person
- Analysere kritisk de identificerede og / eller anvendte perspektiver for at adressere behovet for andre / nye tilgange til projekt / porteføljestyring

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • ECTS-point: 7,5
  • Undervisningssprog: Engelsk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 8. juli 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Masterniveau
Tilmelding