Organisation, ledelse og strategi, Samarbejde og relationer, Ledelse, Samarbejde og relationer

Organisation, udvikling og samskabelse

Beskrivelse

Formålet med kurset er, at du kan arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisation, samskabelse, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Med kurset kan du:
- Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter.
- Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf.
- Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: UCN Act2Learn Aalborg
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding