Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Projektledelse

Beskrivelse

Med kurset 'Projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Med kurset kan du:
- lede og styre små og mellemstore projekter
- analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
- facilitere diverse processer undervejs i projektet
- analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
- analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
- analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
- evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Kolding
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Akademiniveau
Tilmelding