Tilmelding

Ledelse af forandring og Innovation

Kursusudbyder

Copenhagen Business School, HD

Lokation

 • Copenhagen

Beskrivelse

Denne specialisering af HD (O) sigter på at styrke den studerendes forståelse for, skabelse og forholde sig til relevansen og hensigtsmæssigheden af organisationsforandring og innovation i den konkrete organisation. Organisationsforandring og innovation er og omtales i stigende grad som et grundvilkår for organisationer, og gør det dermed til et centralt tema i moderne organisationer, som alle i moderne organisationer må og skal forholde sig til. Det er således studerende med en interesse for at være forandringsagenter og kunne relatere og forholde sig til organisationsforandring, som denne specialisering henvender sig til. Specialiseringens relevans er dog uomtvistelig, fordi moderne organisationer er dynamiske og dermed kontinuerligt er i forandring. Det siges jo populært, at det eneste stabile er forandring. På den baggrund fokuserer specialiseringen på, hvordan man i moderne organisationer kan forholde sig til forandringstiltag og ledelsesværktøjer på en relevant, kritisk og hensigtsmæssig måde, der gør den studerende i stand til både at udfordre den eksisterende praksis i organisationer og forholde sig til organisationsforandring og innovation på en kritisk og reflekteret måde, så sådanne tiltag foretages, når det er relevant og nødvendigt samt foretages på en hensigtsmæssig måde for den konkrete organisation. Dette er ikke mindst relevant, fordi multiple forandrings- og innovationsprojekter ofte sker simultant (og mere eller mindre koordineret) i moderne organisationer.

Hvad er centrale temaer på specialiseringen?

De centrale temaer er organisationsforandring og innovation, som belyses på forskel vis og fra forskellige vinkler og perspektiver for at understrege, at organisationsforandring og innovation har mange udformninger og hensigter. Denne mangfoldighed har betydning for, hvordan man forholder sig til og griber organisationsforandring og innovation an. Ligesom det nødvendiggør, at man kritisk og refleksiv forholder sig til forskellige forandringstiltag og ledelsesværktøjer for at forholde sig til deres relevans i den konkrete organisation på det konkrete tidspunkt. Det er således ikke pr. automatik alt nyt og al organisationsforandring og innovation, som er et gode for organisationen, og specialiseringen skal hjælpe med at gøre den studerende bedre i stand til at vurdere, hvad der er relevant og hvornår.

Når moderne organisationer er dynamiske, så bliver det også relevant at diskutere forskellen mellem organisationsudvikling og organisationsforandring, hvor det sidste peger mod planlagt forandring; mens det første i højere grad taler om en almindelig udvikling. Dette er relevant, fordi planlagt organisationsforandring er mere komplekst i moderne organisationer, fordi de organisatoriske effekter og sammenhænge kompliceres af, at der sker mange ting samtidig. Det betyder med andre ord, at ledere og medarbejdere i moderne organisationer ikke kan undgå at forholde sig til organisationsforandring, men det bliver mere komplekst at foretage og styre organisationsforandring og ionnovation i moderne organisationer.

Specialisering anlægger også et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv på nogle af de teorier og modeller, som er præsenteret på de tidligere moduller for at vise, hvordan disse teorier og modeller kan anskues og eventuelt anvendes i et organisationsforandrings- og innovationsperspektiv, eller hvordan teorierne eller modellerne er organisationsforandring eller innovation i forhold til den organisatoriske praksis.

Copenhagen Business School, HD


Det praktiske

Kursusudbyder

Copenhagen Business School, HD

Lokation

 • Copenhagen

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
E-mail: Hdtilmelding@cbs.dk
Tlf. 38 15 57 02

Vedrørende virksomhedskurser
E-mail: vr.hd@cbs.dk
Tlf. 38 15 27 53

ECTS-point:

10

Om ECTS-point
Om ECTS-point ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet eller i Danmark.

Undervisningssprog

Dansk

Udbudt til

Efterår

Tilmeldingsfrist

5. august 2023

Kursets uddannelsesniveau

Bachelor/Diplom/HD2

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

Copenhagen Business School, HD

Find dit uddannelsesniveau

Finanskompetencepuljen udbyder kurser, der stiller krav til dit uddannelsesniveau og din erfaring.

Er du usikker på, hvilke kurser du kan søge med dit nuværende uddannelsesniveau og din erfaring, kan du herunder indtaste dit nuværende uddannelsesniveau og se om det giver adgang til dette kursus.

Fuldtidsstudier
Ph.d.
Kandidat
Kurset ligger på dette niveau Universitestbachelor
Kurset ligger på dette niveau Professionsbachelor
Erhvervsakademiuddannelse
Erhvervsfaglige uddannelser
Gymnasiale uddannelser
Folkeskole
Voksen- efter og videreuddannelse
Master
Kurset ligger på dette niveau Diplom/HD
Akademiuddannelse
Arbejdsmarkeduddannelse

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

 2. Tal med din leder

  Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

 3. Ansøg kursus

  Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

 4. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til to kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?