Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Forandringsledelse

Beskrivelse

Formålet med kurset 'Forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen.

Du bliver i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv. Desuden lærer du at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: UCN Act2Learn Aalborg
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding