Finansiel faglighed og rådgivning, Den finansielle sektor, Finansiel specialisering

Årsrapport og regnskabsanalyse

Beskrivelse

Med kurset 'Årsrapport og regnskabsanalyse' får den studerende indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Den studerende bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter og til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Med kurset kan den studerende:
- anvende centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser
- omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger – og omvendt
- omarbejde et årsregnskab til analysebrug
- analysere børsnoterede nøgletal
- anvende regnskabsanalysen til kreditvurdering
- forklare indholdet af enkelte værdiansættelsesmetoder
- tilegne dig ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Dania
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding