Organisation, ledelse og strategi, Ledelse

Forandringsledelse

Beskrivelse

Formålet med kurset 'forandringsledelse' er, at du både får en teoretisk og en praktisk viden, der gør, at du kan iagttage, analysere, reflektere over og forstå forandringsprocesserne i organisationen. Da det er væsentligt, at lederen har blik for den særlige betydning, som det enkelte forandringsprojekt har for organisationen.

Målet med kurset er at sætte dig i stand til at udvikle og gennemføre forandringsprocesser ud fra et overordnet helhedsperspektiv. Desuden lærer du at vurdere og tage udgangspunkt i de konkrete sammenhænge, som forandringsprocesserne indgår i.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: SmartLearning
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding