Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Projektledelse

Beskrivelse

Med kurset 'projektledelse' får den studerende grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Den studerende får styrket dine kompetencer til at fremstå som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Med kurset kan den studerende:
- lede og styre små og mellemstore projekter
- analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
- facilitere diverse processer undervejs i projektet
- analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
- analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
- analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
- evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Dania
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding