Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Samarbejde og relationer

Organisation, udvikling og samskabelse

Beskrivelse

Dit udbytte
Du udvikler et bredt og solidt vidensgrundlag, og bliver udsat for reflekterede erfaringsudvekslinger og opgaver omkring organisatoriske styringsmæssige og strategiske tiltag. Du udvikler din kapacitet til bl.a. at analysere ledelsesopgaven, så du kan handle på nye måder i dine bestræbelser på at realisere organisationens mål.

Når du har gennemført modulet er du bedre til at håndtere ledelsesopgaven på organisationens vegne, og derudover klædt på til at:
- Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer
- Vurdere udviklingstiltag og omsætte disse til praksis
- Lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer
- Implementere og forankre relevante tiltag i organisationen

Det faglige indhold
På modulet arbejder du med at håndtere organisatoriske ledelsesmæssige problemstillinger og herigennem får du mulighed for at kvalificere den måde du løser ledelsesopgaven på.

Du arbejder med
- Teorier om organisation, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og omverdenen
- Teorier om strategi og styring af organisationens udvikling
- Metoder til proces- og opgaveledelse

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Sjællands Erhvervsakademi Zealand
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding