Organisation, ledelse og strategi, Finansiel faglighed og rådgivning, Finansiel specialisering, Den finansielle sektor

Compliance

Beskrivelse

Kurset 'Compliance' giver den studerende en forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Kurset givet en introduktion og indblik i emner som baggrunden for at indføre compliance i den finansielle sektor, regelgrundlaget og udviklingen for compliance, grænsefladen mellem compliance og risk management m.m.

Med kurset kan den studerende:
- indgå selvstændigt og professionelt i faglige og tværfaglige samarbejder om compliancefunktionen.
- bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af compliancefunktionen, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding