Organisation, ledelse og strategi, Ledelse

Strategisk ledelse og strategiprocesser

Beskrivelse

Kurset 'Strategisk ledelse og strategiprocesser' giver den studerende færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Med kurset kan den studerende:
- identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
- anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
- forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
- se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng.
- formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding