Finansiering og rådgivning

Årsrapport og regnskabsanalyse

Beskrivelse

Med kurset 'Årsrapport og regnskabsanalyse' får den studerende indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Den studerende bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter og til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Med kurset kan den studerende:
- anvende centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser
- omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger – og omvendt
- omarbejde et årsregnskab til analysebrug
- opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning og likviditet
- analysere børsnoterede nøgletal
- opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse
- anvende regnskabsanalysen til kreditvurdering
- beskrive risici samt anvise værktøjer til risikoafdækning
- forklare indholdet af enkelte værdiansættelsesmetoder
-arbejde selvstændigt og i teams omkring opgaver vedr. virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse
- tilegne sig ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: CphBusiness
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding