Tilmelding

Økosystemfacilitator

Kursusudbyder

Finanssektorens Uddannelsescenter

Lokation


Beskrivelse

Økosystemfacilitator sætter fokus på en helt ny og anderledes rolle for pengeinstituttet, som skal bidrage til at skabe mere lokal vækst. Med lokal vækst vokser mulighederne for at bo og drive virksomhed i området, og det er til gavn for alle – herunder pengeinstituttet.

I rollen som økosystemfacilitator får du og dit pengeinstitut mulighed for at påtage jer – ofte med udgangspunkt i den lokale filial – et større ansvar. I kan med jeres viden, indsigt og gode kontakter aktivt bidrage til, at hele systemet udvikler sig i en positiv retning.

Uddannelsen fokuserer på, hvordan jeres viden og indsigt kan bruges til at løfte hele lokalsamfundet. Efter forløbet vil du således være i stand til på egen hånd at identificere muligheder for lokal vækst. Du lærer også at facilitere samarbejder mellem relevante aktører – herunder dit eget pengeinstitut.

Forløbet relaterer sig til flere af FN’s verdensmål. Særligt er uddannelsen relevant i forhold til mål nr. 11, som har fokus på at skabe robuste og bæredygtige lokalsamfund.

Begrebet ”økosystem” handler overordnet set om en måde at anskue et samfund, herunder et lokalsamfund, på. Tanken er, at lokalsamfundets beboere, skole, virksomheder, myndigheder, ildsjæle, pengeinstitutter, og endnu flere relationer er forbundne og gensidigt afhængige i en løbende dynamisk udvikling.

På forløbet får du:
• En forståelse for det lokale økosystem og filialens nye rolle
• Kompetencer til at kortlægge det lokale vækstpotentiale og muligheder
• Værktøjer og metoder til at facilitere lokal vækst
• Træning og praktisk erfaring med udvalgte indsatser
• Et idékatalog og en konkret handlingsplan for eget pengeinstitut/filial

Forløbet strækker sig over cirka 3-4 måneder. Inden første møde forbereder du dig online i 2-3 timer. Der er 3 mødedage og en sparringssamtale undervejs.

Finanssektorens Uddannelsescenter


Det praktiske

Kursusudbyder

Finanssektorens Uddannelsescenter

Lokation

Kursusudbyder kontaktinformationer

Kontakt studieadministrationen
E-mail: info@finansudd.dk
Tlf. 89 93 33 33

Undervisningssprog

Dansk

Kursets varighed og datoer

Gå til kursusudbyderens hjemmeside for at læse mere om kursets varighed og datoer. Finanskompetencepuljen kender kun kursets varighed eller datoer, hvis det står her på siden.

Finanssektorens Uddannelsescenter

Så let er processen

 1. Undersøg kurset

  Undersøg Finanskompetencepuljens mange muligheder, og find det kursus, du ønsker.

 2. Tal med din leder

  Tag en dialog med din leder. Nogle virksomheder betaler for den tid, du bruger under uddannelse.

 3. Ansøg kursus

  Ansøg kursus via Finanskompetencepuljen. Vi godkender finansiering og kontakter kursusudbyderen.

 4. Vi kontakter dig

  Du bliver kontaktet af kursusudbyderen med svar på, om du er blevet optaget og al praktisk info efterfølgende.

Værd at vide

 • Hvem kan søge

  Alle, der er ansat i en virksomhed omfattet af overenskomst mellem Finansforbundet og FA, kan bruge Finanskompetencepuljen

 • Hvad kan jeg søge?

  Du kan søge blandt alle de kurser, der er omfattet af Finanskompetencepuljen. Det er dog kursusudbyderen, der afgør, om du bliver optaget.

 • Hvad dækker puljen?

  Finanskompetencepuljen dækker omkostninger til selve kurset samt materialer som fx bøger.

 • Hvor ofte kan jeg søge?

  Du kan søge op til to kurser, men maksimalt 15 ECTS-point. Har du nået dit maximale antal ECTS-point, skal der gå et år, før du kan søge igen.

Hvordan kommer jeg i gang?