Samfund, Bæredygtighed, Samarbejde og relationer

Økosystemfacilitator

Beskrivelse

Økosystemfacilitator sætter fokus på en helt ny og anderledes rolle for pengeinstituttet, som skal bidrage til at skabe mere lokal vækst. Med lokal vækst vokser mulighederne for at bo og drive virksomhed i området, og det er til gavn for alle – herunder pengeinstituttet.

I rollen som økosystemfacilitator får du og dit pengeinstitut mulighed for at påtage jer – ofte med udgangspunkt i den lokale filial – et større ansvar. I kan med jeres viden, indsigt og gode kontakter aktivt bidrage til, at hele systemet udvikler sig i en positiv retning.

Uddannelsen fokuserer på, hvordan jeres viden og indsigt kan bruges til at løfte hele lokalsamfundet. Efter forløbet vil du således være i stand til på egen hånd at identificere muligheder for lokal vækst. Du lærer også at facilitere samarbejder mellem relevante aktører – herunder dit eget pengeinstitut.

Forløbet relaterer sig til flere af FN’s verdensmål. Særligt er uddannelsen relevant i forhold til mål nr. 11, som har fokus på at skabe robuste og bæredygtige lokalsamfund.

Begrebet ”økosystem” handler overordnet set om en måde at anskue et samfund, herunder et lokalsamfund, på. Tanken er, at lokalsamfundets beboere, skole, virksomheder, myndigheder, ildsjæle, pengeinstitutter, og endnu flere relationer er forbundne og gensidigt afhængige i en løbende dynamisk udvikling.

På forløbet får du:
• En forståelse for det lokale økosystem og filialens nye rolle
• Kompetencer til at kortlægge det lokale vækstpotentiale og muligheder
• Værktøjer og metoder til at facilitere lokal vækst
• Træning og praktisk erfaring med udvalgte indsatser
• Et idékatalog og en konkret handlingsplan for eget pengeinstitut/filial

Forløbet strækker sig over cirka 3-4 måneder. Inden første møde forbereder du dig online i 2-3 timer. Der er 3 mødedage og en sparringssamtale undervejs.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Finanssektorens Uddannelsescenter
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding