Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling

SAFe Product Owner/Product Manager

Beskrivelse

Her udvikler du de færdigheder, der er nødvendige for at sikre værdiskabelsen i en Agile Release Train (ART) – og lærer om de aktiviteter, værktøjer og teknikker, der bruges til at administrere backlogs og programmer. I løbet af dette to-dages kursus vil deltagerne få en god forståelse af en ART, hvordan der leveres værdi, og hvad de kan gøre for effektivt at udføre deres rolle. De vil også lære at anvende lean tankekegang til at skrive Epics, bryde dem ned i features og user stories, planlægge og udføre sprints/iterationer, og planlægge program increments. Endelig vil de lære om continuous delivery pipeline og DevOps kultur, hvordan man effektivt arbejder som product owners (PO) og product managers (PM), og hvad der kræves for løbende at forbedre en ART.

Kurset egner sig særligt til dem som skal udgøre den mest forretningsvendte del af et agilt team eller dem som i forretningsenheder arbejder med agile teams for at få løst opgaver. Forudgående kendskab til agile er ikke krævet men vil være en fordel.

Kurset undervises på dansk med materialer på engelsk. Deltagelse i kurset forbereder deltagerne til at tage eksamen og blive certificeret SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Eksamen er frivillig, den gennemføres online på engelsk inden 30 dage efter kurset.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: PA Consulting
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding