Organisation, ledelse og strategi, Ledelse

Strategisk ledelse

Beskrivelse

Modulets formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer inden for klassiske og nyere strategimodeller, strategibegreber og strategiprocesser, samt de teorier strategisk ledelse er baseret på.

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:
- Identificere centrale strategiske problemstillinger for organisationer og brancher.
- Anvende modeller, begreber og processer til gennem analyser at fremkomme med strategiske løsningsforslag på identificerede strategiske problemer.
- Forholde sig kritisk til virksomheders forretningsstrategier og fremkomme med forslag til ændringer.
- Se og forstå operationelle handlinger og initiativer i en strategisk sammenhæng dvs. i en overordnet, holistisk og langsigtet sammenhæng.
- Formidle strategiske problemstillinger i tilknytning til gennemførte strategiske analyser.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aarhus Universitet
  • Undervisningssprog: Dansk
Tilmelding