IT, data og digitalisering

Designdrevet innovation

Beskrivelse

Dette kursus introducerer til teorier og metoder om designdrevet innovation med særlig vægt på produkter, tjenester og systemer, der vedrører eller involverer digitale teknologier. Kurset er organiseret omkring spørgsmål om samfundsmæssig og erhvervsmæssig innovation og indebærer dybtgående videnstyper af innovation, identifikation af innovations muligheder, strategi og konkurrencedygtig analyse, udvikling af forretnings modeller. Gennem et case-drevet engagement med eksterne virksomheder, vil de studerende udvikle, teste, præsentere og argumentere for konkrete koncepter.

Efter kurset burde den studerende være i stand til:
•Planlægge og udføre relevant bruger/ekspertinddragelse i forbindelse gennemførelsen af en design proces.
•Konceptualisere og formidle et produkt eller service i samarbejde med en casepartner.
•Beskrive anvendte metoder i forbindelse med designdreven innovation.
•Analysere den gennemførte proces med teoretiske innovationsbegreber og reflektere over disse.
•Reflektere over - og diskutere metodiske og teoretiske tilgange og begreber i forhold til brugerinddragelse, design og innovation med afsæt i den gennemførte design-drevne innovationsproces.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • ECTS-point: 7,5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår
  • Tilmeldingsfrist: 3. januar 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Kandidatniveau
Tilmelding