Organisation, ledelse og strategi

Projektledelse

Beskrivelse

Med faget 'projektledelse' får du grundlæggende kompetencer i projektledelse og -styring. Du får styrket dine kompetencer, så du fremstår som en kompetent og professionel projektleder eller projektmedarbejder, der har gennemslagskraft til at starte, gennemføre og afslutte projekter.

Målgruppe:
Faget 'projektledelse' er for nuværende og kommende projektledere og projektmedarbejdere.

Indhold:
•Værktøjer til at lede og styre projekter fra start til slut
•Projektmodeller
•Agile projektformer
•Projektetablering og -mål
•Projektorganisation
•Projektteamet
•Rapportering, opfølgning og kvalitetssikring
•Planlægning, prioritering og proces
•Projektet som forandringsproces

Dit udbytte:
Når du har taget 'projektledelse', kan du:
•lede og styre små og mellemstore projekter
•analysere og vurdere løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig organisering af et projekt
•facilitere diverse processer undervejs i projektet
•analysere og vurdere rammer og råderum i projektet på både proces- og produktniveau.
•analysere og vurdere hverdagens udfordringer i projekter, også ledelsesmæssige, og vælge hensigtsmæssige løsningsmodeller
•analysere og vurdere kompleksitet i projekter og anvende relevante teorier og metoder, herunder også agile projektmetoder
•evaluere projektforløbet og sikre at projektet bliver overdraget til de relevante drifts- og vedligeholdelsespersoner

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Erhvervsakademi Aarhus
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår
  • Tilmeldingsfrist: 21. januar 2019
Søg støtte