Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Investeringsrådgivning' sikrer en grundig viden om en lang række finansielle aktiver som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper. Der tilstræbes en forståelse af risiko- og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse af finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår.

Med kurset kan du:
- Likviditetsstyre kundeporteføljer.
- Formidle viden og sammenhænge inden for modulets fagområde, således at perspektiverne ved et givet valg fremstår klare.
- Demonstrerer overblik over og forståelse af kundevurderingsprocessen og evne til kundevurdering ud fra finansielle kriterier.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 3. juli 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding