Finansiering og rådgivning

Investeringsrådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Investeringsrådgivning' sikrer en grundig viden om en lang række finansielle aktiver som baggrund for rådgivning af forskellige kundegrupper. Der tilstræbes en forståelse af risiko- og afkastbegrebet og disses sammenhænge og kobling til prisfastsættelse af finansielle aktiver. Udenlandske finansielle aktiver og valutakursproblemstillinger indgår.

Med kurset kan du:
- Likviditetsstyre kundeporteføljer.
- Formidle viden og sammenhænge inden for modulets fagområde, således at perspektiverne ved et givet valg fremstår klare.
- Demonstrerer overblik over og forståelse af kundevurderingsprocessen og evne til kundevurdering ud fra finansielle kriterier.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Aalborg Universitet
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 12. august 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding