Organisation, ledelse og strategi

Ledelse af programmer og portefølger

Beskrivelse

Kurset 'Ledelse af programmer og portefølger' giver den studerende en introduktion til en række centrale emner omkring porteføljestyringsmodeller, gevinstindhentning, risikostyring, etablering af probledelse og etablering af porteføljekontor.

Med kurset kan du:
- Skabe sammenhæng mellem projekter og strategi
- Skabe grundlag for indhentning af gevinster fra programmer og portefølje
- Sikre forankring af programmer og portefølje i linieorganisationen
- Etablere overblik over risici i den samlede portefølje

Læs mere om kurset her

Det praktiske

  • Kursusudbyder: VIA University College
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019
Søg støtte