Data Science og Big Data, IT

Databasemanagementsystemer

Beskrivelse

På enkeltfaget vil deltagerne beskæftige sig med:
- Den relationelle datamodel.
- Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering).
- Spørgesprog, herunder SQL.
- Integritet, herunder begrebet nøgler.
- Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer.
- Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
- Transaktionshåndtering.

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne
- konstruere og vurdere et databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker,
- konstruere og vurdere et databaseskema, der overholder relevante designkriterier,
- konstruere og vurdere komplekse forespørgsler i relevante spørgesprog, herunder SQL,
- konstruere transaktioner, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier,
- forstå og vurdere den relationelle datamodel,
- forstå den interne opbygning af et databasemanagementsystem (DBMS) ,
- forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning),
- forstå, hvorledes data repræsenteres fysisk i et DBMS,
- forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 1. juni 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Masterniveau
Tilmelding