Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Boligfinansiering og -rådgivning

Beskrivelse

Kurset 'Boligfinansiering og - rådgivning' kvalificerer den studerende til at kunne redegøre for de problemstillinger, der præger boligmarkedet. Dermed bliver den studerende i stand til at identificere de relevante finansielle og juridiske problemstillinger, der knytter sig til rådgivning i forbindelse med omsætning (køb og salg) og finansiering af fast ejendom samt opstille konkrete forslag til løsning af disse med udgangspunkt i kundens profil/situation.

På kurser lærer du at:
- yde rådgivning i købersager, herunder beregne kontantpris med henblik på udstedelse af køberbevis
- beregne en standardfinansiering - herunder brutto- / nettoydelse - ud fra en kontantpris
- yde rådgivning om finansieringsløsninger ved køb, herunder overtagelse af indestående lån
- yde rådgivning om konvertering
- yde rådgivning i sælgersager, herunder rådgivning om kurssikring og mellemfinansiering samt indfrielse af eksisterende lån

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Akademiniveau
Tilmelding