Organisation, ledelse og strategi, Finansiering og rådgivning

Virksomhedens økonomiske organisering

Beskrivelse

Formålet med faget ’Virksomhedens Økonomiske Organisering’ er at bibringe de studerende viden om, hvorledes virksomheder primært internt, sekundært eksternt organisationsøkonomisk kan skrues sammen og struktureres så effektivt som muligt. Gennem HD-studiets 1. del er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi/Managerial Economics, som bl.a. beskæftiger sig med produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m. og for Organisationsteori, hvis centrale objekter bl.a. er organisationers struktur, identitet og kultur. I dette fag - Virksomhedens Økonomiske Organisering – opbygges en referenceramme funderet på Erhvervsøkonomi/Managerial Economics til analyse af organisationer.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Copenhagen Business School, HD
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 22. august 2019
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding