Organisation, ledelse og strategi, Ledelse, Projektledelse og -udvikling

Ledelse i forhold til beslutningstagere

Beskrivelse

Faget beskæftiger sig med ledelse af analyse, design og udvikling i forbindelse med it-projekter og retter særlig opmærksomhed mod valg af egnet projektmodel og på ledelse i forhold til beslutningstagere og styregruppe.

Efter gennemførelse af faget er det målet, at deltagerne kan analysere et projekts betingelser, vælge en hensigtsmæssig strategi, model og organisering samt bidrage til forbedring af organisationens måde at håndtere projekter på.

Viden: Gennem faget skal deltagerne opnå viden inden for følgende fagelementer:
- Projektstrategier.
- Projektmodeller og forskellige projektperspektiver.
- Ledelse, samarbejde og koordinering.
- Interessenter og interessentanalyse.
- Benefit management og vurdering af succes.

For flere af disse fagelementer gælder, at viden baserer sig på den højeste internationale forskning.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Vest
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår
  • Tilmeldingsfrist: 1. november 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Masterniveau
Tilmelding