Organisation, ledelse og strategi, Projektledelse og -udvikling, IT

IT-Projektledelse

Beskrivelse

Du vil blive præsenteret for udviklingsmodeller og formaliserede beskrivelsesværktøjer, der sikrer at du opnår en helhedsforståelse for IT projektledelse. Du vil ligeledes få kendskab til rollefordeling og person-profiler i forbindelse med sammensætning af projektgrupper.

Gennem modulet vil du opnår færdigheder til at håndtere processer og udfordringer inden for IT-projektledelse.

Du vil derudover opnå projektlederkompetencer til at kunne formidle praksisnære, faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • ECTS-point: 5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 8. september 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Diplomniveau
Tilmelding