Data Science og Big Data, IT

Sandsynlighedsregning og statistik - MATH

Beskrivelse

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:
- Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger. Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable.
- Estimation og konfidensintervaller. Estimation i binomialfordelingen. Statistisk analyse af en og to normalfordelte stikprøver. Lineær regression.
- Simulation.
- Introduktion til det statistiske programsystem R.

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
- Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder for diskrete stokastiske variable.
- Udlede marginale tætheder og gennemføre simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable. Udlede momentresultater for diskrete og kontinuerte stokastiske variable.
- Gennemføre estimation, beregning af konfidensintervaller og modelkontrol i simple normalfordeleringsmodeller, herunder et- og to-stikprøveproblemer og lineær regression, både formelmæssigt og vha. R.
- Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og egenskaber ved estimatorer.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Kursusforløb

Tilmeldingsfrist:
Efterår 2020: 1. november 2020
Forår 2021: 15. januar 2021

Kursusstart:
Efterår 2020: 16. november 2020
Forår 2021: 8. februar 2021

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Københavns Universitet
  • ECTS-point: 7,5
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Tilmeldingsfrist: 18. december 2020
  • Kursets uddannelsesniveau: Bachelorniveau
Tilmelding