Finansiel faglighed og rådgivning, Rådgivning, Finansiel specialisering

Virksomhedens investering og finansiering

Beskrivelse

Kurset 'Virksomhedens Investering og Finansiering' har som målsætning at bibringe den studerende kompetencer til at analysere og vurdere centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger. Herudover skal faget give den studerende indsigt i anvendelsen af relevante modeller og metoder til løsningen af de ovennævnte problemstillinger.

Med kurset kan den studerende:
- anvende centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og metoder
- kunne opstille en betalingsstrøm, samt anvende forskellige metoder til beregning af en investerings fordelagtighed
- kunne vurdere parameterindsatsen ud fra omkostnings- og afsætningsforhold. Der skal vurderes ved afsætning på et marked med prisfølsomhed (faldende prisfunktion) og et ekstra marked med konstant salgspris
- vurdere, hvilken indflydelse efterspørgselsforhold på konsument- og producentmarkedet, konkurrenceforhold og andre forhold i omverdenen har på virksomhedens afsætningsfunktion
- opstille undersøgelsesdesign, formulere problemformuleringer og lave en systematisk skriftlig fremstilling

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  • ECTS-point: 10
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår/Efterår
  • Kursets uddannelsesniveau: Akademiniveau
Tilmelding