IT, data og digitalisering

Agil porteføljestyring

Beskrivelse

Dette kursus henvender sig til dem, som ønsker en bred teoretisk og forskningsbaseret tilgang til it-porteføljestyring suppleret med best practice fra såvel de traditionelle som de agile tilgange. Det betyder, at vi vil arbejde med en lang række teorier, rammeværk og metoder, som vil blive diskuteret og afprøvet i større eller mindre grad. Kurset skal derfor ses som en bred introduktion til hele området og som inspiration inden certificering eller valg af rammeværk i virksomheden. I det omfang deltagerne besidder praktisk erfaring, vil dette naturligvis indgå i undervisningen i størst muligt omfang, men det er ikke forventningen.

Læs mere om kurset her (dette er ikke et tilmeldingslink)

Det praktiske

  • Kursusudbyder: IT-Universitetet
  • ECTS-point: 0
  • Undervisningssprog: Dansk
  • Udbudt til: Forår
  • Tilmeldingsfrist: 27. september 2019
Tilmelding